Görüşler

2018 Sigortacılık Görünümü

Değişen Stratejiler

Amerikan sigorta şirketlerinin net kar ve büyüme beklentileri, 2017 boyunca karşılaştıkları doğal ve insan kaynaklı etmenler nedeniyle sekteye uğrasa da önümüzdeki yıl için dikkatli ve fakat umutlular. 2018 ABD Sigortacılık Sektörüne odaklanan Deloitte'un bu raporu Türkiye sigortacılık ekosistemi için de sektör temsilcilerinin Insurtech ve Dijitalleşme  alanlarında önemli stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilecek kilit bilgiler içeriyor.

2018 Sigortacılık Görünümü
Faydalı buldunuz mu?