Deloitte Insights

2021 Finansal Hizmetler Endüstrisi Görünümü

Ticari gayrimenkul, bankacılık ve sermaye piyasaları, sigortacılık ve yatırım yönetimi sektörlerindeki 2021 görünümlerine odaklanan raporlarımız, COVID-19'un negatif etkilerinin üstesinden gelmek ile iş operasyonlarını önümüzdeki dönemde güçlü bir başarıya dönüştürmenin arasındaki bağlantının önemini ortaya koyuyor. Raporlar aynı zamanda, bir sonraki adıma hazırlanmak için kurumların şimdiden almaları gereken aksiyonlara yönelik önemli içgörüler sunuyor.

2021 Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Görünümü
Dayanıklılığı arttırmak için yeniden inşa etmek

COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar bankacılık yöneticilerini her açıdan etkilemiş olsa da en büyük zorlukla henüz karşılaşmamış olabilirler. Önümüzdeki yıl ve sonrasında bankalar “bilinmeyenlerin de bilinmeyenleri ”ne nasıl hazır olabilirler?

Rapora ulaşmak için tıklayın
Rapora ulaşmak için tıklayın

2021 Ticari Gayrimenkul Sektörü Görünümü
Dayanıklılığı arttırmak için yeniden inşa etmek

Kiralanan alanlar için azalan talep.. Salgın kaynaklı kariyer zorlukları.. Ortaya çıkan dijitale uyum zorunluluğu.. Ticari gayrimenkul şirketleri, nasıl yalnızca sektörel zorlukları aşmakla kalmayıp COVID-19 durağanlığını kırarak yeni yılda gelişmek için ivme kazanabilir?

2021 Ticari Gayrimenkul Görünümü, 200 üst düzey ticari gayrimenkul yöneticisinin katıldığı küresel bir ankete dayanıyor. Anket, kuruluşların dijitalleşmeyi ve yeniliği, neden ve nasıl ele almaları gerektiğini operasyonlar, teknoloji, yetenek ve finans perspektifinden inceliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın
Rapora ulaşmak için tıklayın

2021 Sigortacılık Sektörü Görünümü
İyiye gidişte toparlanmayı hızlandırmak 

COVID-19 salgını ve bununla ilgili ortaya çıkan zorluklar sigortacıları her açıdan (operasyonlar, teknoloji, yetenek ve finans) etkilemiş olsa da, en büyük zorlukla henüz karşılaşılmamış olabilirler. 2021 yılı ve sonrasında şirketler “bilinmeyenlerin de bilinmeyenleri”ne nasıl hazırlıklı olabilir?  

2021 Sigortacılık sektörü tahminleri, 200 üst düzey sigorta yöneticisinin katıldığı küresel bir ankete dayanıyor. Anket; ürün ve hizmetler, satış stratejileri, operasyonlar ve müşteri deneyimleri genelinde yeniliğe ve dijitalleşmeye yatırım yapmanın sigorta şirketleri için 2021 ve sonrasında nasıl büyük bir fark yaratabileceğini inceliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayın
Rapora ulaşmak için tıklayın

2021 Yatırım Yönetimi Görünümü
Gelişmek için dönüşmek 

Yatırım yönetimi sektörü, COVID-19 salgını ve yarattığı dalgalanmayı 2020’de yönetebilmek adına, hızlı bir dijital dönüşüm için uzun vadeli adımlar attı. Firmalar, 2021 yılında başarılı olmak için iki çizgi arasında nasıl daha iyi bir denge kurabilir?

2021 Yatırım Yönetimi Görünümü, 200 üst düzey yöneticinin katıldığı küresel bir ankete dayanıyor. Anket, yatırım yönetimi endüstrisi görünümü, yetenek, finans ve operasyonlar genelinde yeniliği ve dijitalleşmeyi ölçeklendirmenin 2021 ve sonrasına değer katmak için stratejik bir yaklaşım olabileceğini gösteriyor. 

Rapora ulaşmak için tıklayın
Rapora ulaşmak için tıklayın
Faydalı buldunuz mu?