Transformation of the Financial Services CIO

Görüşler

Küresel Bankacılık Yönetimi

Yönetmek için fazla mı karmaşık?

Küresel Bankacılık Yönetimi başlıklı Deloitte raporu Eylül 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Mevzuat Stratejisi Merkezimiz tarafından yayınlanmıştır. Rapor, yapısal reformlar bağlamında küresel bankacılık eko sistemi içerisindeki küresel bankacılık gruplarının yönetimiyle ilgili yeni bir gerçekliği ortaya koymaktadır. Yasa koyucular yapısal olarak sürekli değişim içerisindeki küresel bankaların kurallara uygun şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerinden emin olmak istemekteler. Bu amaçla Yönetmek için fazla mı karmaşık? Küresel Bankacılık Yönetimi raporu, bankaların bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için odaklarına neleri almaları konusunda önerilerde bulunmaktadır.

 

Küresel bankalar doğaları gereği yönetimi son derece zor olan kuruluşlarken, küresel krizlerin artçı etkileriyle ortaya çıkan yeni kısıtlayıcı düzenlemeler bankaların yönetimini hem daha karmaşık hem de daha maliyetli hale getirmiştir.  Küresel bankacılık sistemi oyunu bu yeni kurallara göre oynamak durumdadır.

 

Endüstrinin son yıllarda kaydettiği önemli aşamalara rağmen, finans sektöründeki karmaşık organizasyonların zorlu ekonomik, politik ve mevzuatlarla sürekli kısıtlanabilen bir ortamda sağlıklı işleyebilmelleri için küresel bankacılığın atması gereken birçok adım mevcut. Atılabilecek adımlar hakkında Deloitte Yönetmek için fazla mı karmaşık? Küresel Bankacılık Yönetimi raporu detaylı analizler sunmaktadır.

 

Atılabilecek adımlardan bazıları:

Üst yönetimin örgütsel yapıya dair algıları

İç yönetim sorumluluğu

Çoklu Görev uygulamaları, bağlı kuruluş yönetim kuruluğu etkinliği

Şirket politikası yönetimi ve dahası

Faydalı buldunuz mu?