Görüşler

Aktüeryal 20/20

Açıklığın gücü

Aktüeryal 20/20, aktüerya süreçlerinin, sistemlerinin ve insan kaynağının değerinin geliştirilmesi konusunda sigortacılık kuruluşlarına ve onların aktüeryal ekiplerine bir bakış açısı sağlamaktadır.

Aktüeryal 20/20, aktüerya süreçlerinin, sistemlerinin ve insan kaynağının değerinin geliştirilmesi konusunda sigortacılık kuruluşlarına ve onların aktüeryal ekiplerine bir bakış açısı sağlamaktadır. Dönüşüm nihayetinde üst düzey yönetim ile birlikte hayata geçirildiğinde, iş ve finans konusundaki karar verme süreçlerinde önemli bir oyuncu olarak aktüeryal ekibinin genel değerini artırmaktadır.

Aktüerler sigortacılık sektöründeoldukça değerli profesyoneller ve nüfuzlu yöneticiler olarak bilinirler. Verilerin analitik tekniklerle analiz edilmesiyle, primlerin, sermaye ve rezervlerin belirlenmesinden sorumludurlar. Bir sigorta firmasının uzun vadede sürdürülebilirliği, güçlü bir aktüeryal girdiye bağlıdır. Bununla birlikte, son zamanlarda aktüeryal ekibinin rolü giderek daha uyum odaklı bir hal almıştır.

Aktüerler & Danışmanlar, aktüeryal ekiplerin çalıştıkları organizasyonlara kattıkları  değeri artırabilmeleri için önemli fırsatlar bulunduğuna inanmaktadırlar. Aktüeryal 20/20, Deloitte tarafından global düzeyde geliştirilmiş, uçtan uca bir aktüeryal dönüşüm desteği yaklaşımıdır.

Deloitte yaklaşımı aktüeryal liderliğin dört kritik alanına odaklıdır: kültürel değişim, operasyonel ve süreç verimliliği, teknoloji ve veri.

Aktüeryal 20/20 hizmeti, aktüeryal ekiplere ve onların çalıştıkları organizasyonlara bu kökten değişimi etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için çeşitli araçlar ve çerçeveler sunmaktadır. Deloitte’un finansal dönüşüm hizmetlerinin kalitesi  Kennedy tarafından tanınmıştır. Fortune 500 firmalarının %65’inden fazlası, Deloitte’un Finansal Dönüşüm hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Aktüeryal 20/20
Faydalı buldunuz mu?