Deloitte Insights

Finansal hizmetlerde yaşlanan iş gücünden yararlanmak

Patlama kuşağı yetenek boşluğunu doldurmada nasıl yardımcı olabilir?

Dünyanın dört bir yanındaki finansal hizmetler endüstrisi (FSI) organizasyonları, iki geniş çaplı trendle karşı karşıya kalıyor: yaygın bir yetenek açığı ve hala iş hayatında yer alan ve iş arayan bebek patlaması kuşağındakilerin sayısındaki artış. Bu trendler birbirini destekleyebilir ve ikincisi yani patlama kuşağındakilerin iş hayatındaki sayısı yetenek açığının kapatılmasına yardım edebilir.

Bu makale, yaşlanan işgücünün getirdiği benzersiz avantajların yanı sıra yanlış algıların ve zorlukların nasıl üstesinden gelineceğini de ortaya koymaktadır. Yetenek açığını kapatmak ile işe alım ve elde tutma için doğru dengeyi sağlamak için öneriler:

  • İşe alım sürecinde veri analitiklerini daha kapsamlı kullanın.
  • Alternatif bir işe alım düzenlemesiyle başlamayı düşünün.
  • Organizasyon genelinde yetenekleri güçlendirmek ve uygun hale getirmek.
  • Kuşaklar arası iletişim için mentorluk ve eğitim teknikleri kullanın.
  • Ortak noktalara odaklanın.
Faydalı buldunuz mu?