Görüşler

Yapay zeka finansal ekosistemi nasıl dönüştürüyor  

Finansal hizmetlerin yeni yapısı

Yapay zeka (AI), finansal kurumların geleneksel çalışma modellerini stratejik öncelik ve rekabet dinamikleri açısından önemli ölçüde değiştiriyor ve dönüştürüyor. Peki böyle bir ortamda, finansal kurumlar AI'yı daha iyi nasıl benimseyebilir ve geleceğe nasıl hazırlanabilir?

Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte Global’in son raporu, tartışmalara ışık tutmak ve endüstrinin geleceği hakkında fikir sunmak için finansal hizmetler endüstrisinde AI’nin stratejik, operasyonel, düzenleyici ve toplumsal etkilerini inceliyor.

Rapor, yapay zekânın finansal hizmetlerin yapısını değiştirdiğini, yerleşik finansal kurumların bileşen parçalarını bir arada tutan bağları zayıflattığını ve tamamen yeni işletim modellerine kapı açtığını ortaya koyuyor.

Rapor, bu etkiyi açıklayan dokuz önemli bulguya dikkat çekiyor.

• Maliyet merkezinden kâr merkezine: Kurumlar, yapay zeka destekli arka ofis operasyonlarını dış hizmetlere dönüştürecek ve bu hem yeteneklerin geliştiği hızı arttıracak hem de tüketicilerinin gerisinde kalmaması için yetenekler kazanmasını gerektirecektir.

Müşteri sadakati için yeni savaş alanı: Geçmişteki farklılaşma yöntemleri ile günümüzdeki yöntemler ayrıştıkça, yapay zeka kurumlara, kendilerini müşterilerle buluşturmak için yeni yollar sunarak, fiyat rekabeti içinde “aşağı çeken rekabet”ten kaçma fırsatı sunuyor.

Kendini yöneten finansman: Gelecekteki müşteri deneyimleri, müşterilerin finansal hayatlarının çoğunu otomatikleştiren ve finansal sonuçlarını iyileştiren yapay zeka çevresinde gelişecektir.

Paylaşılan sorunlara yönelik ortak çözümler: Paylaşılan veri kümeleri üzerinde oluşturulan ortak çözümler, rekabetçi olmayan işlevlerin doğruluğunu, güncelliğini ve performansını önemli ölçüde artıracak, operasyonlarda karşılıklı verimlilik yaratacak ve mali sistemin güvenliğini artıracaktır.

•Pazar yapısının iki kola ayrılması: Yapay zeka, müşteriler için arama ve karşılaştırma maliyetlerini azalttığı için, firma yapıları pazarın sınırlarını zorlayacak, büyük ölçekli oyuncuların getirilerini artıracak ve niş ve çevik yenilikçiler için yeni fırsatlar yaratacaktır.

• Gergin veri ittifakları: Her kurumun veri çeşitliliği için yarıştığı bir ekosistemde, rakipler ve potansiyel rakipler ile ortaklıkların yönetilmesi kritik olacaktır ve yapılan işbirlikleri stratejik ve operasyonel risklerle doludur.

• Veri düzenleyicilerinin gücü: Verilerin gizliliğini ve taşınabilirliğini yöneten düzenlemeler, finansal ve finansal olmayan kurumların yapay zekayı benimseme konusundaki göreceli kabiliyetini şekillendirecek ve böylece geleneksel düzenlemeler kadar firmaların rekabetçi konumlandırılmasında da önemli hale gelecektir.

• Yeteneklere dengeli bir yaklaşımın bulunması: Yetenek dönüşümü, kurumların yapay zeka uygulamaları üzerinde en zorlayıcısı olacak ve teknolojinin yanı sıra yetenekleri etkin bir şekilde dönüştüremeyen firmaların ve coğrafyaların rekabetçi konumlarını riske atacaktır.

• Yeni etik ikilemler: Yapay zeka, kurumların daha dönüştürücü yapay zeka yeteneklerini benimseme isteklerini azaltan etik gri alanları ve düzenleyici belirsizlikleri ele almak için ilkelerin ve denetleyici tekniklerin işbirliğini yeniden gözden geçirmesini gerektirecektir.

Rapor, gerçek dünya örnekleriyle kanıtlanmış temel yapay zeka etkin stratejileri tanımladığı gibi, ele alınması gereken ana kurumsal ve daha geniş ekosistem zorluklarını ve belirsizliklerini de tanımlamaktadır.

 

Rapora ulaşmak için tıklayın

Faydalı buldunuz mu?