Görüşler

Bankacılıkta Yetenek Araştırması 2013

Geleceğin Bankacılarını Etkileme

Araştırma, dünya çapında 1350 Üniversite’den 100.000 ekonomi öğrencisi ile görüşülerek yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin bankacılık sektörüne karşı ilgilerini, beklentilerini ve bankacılık sektöründe kariyer hedeflerini ortaya çıkarmaktır.

Araştırma kapsamında finansal krizin öğrencilerin bankacılık alanında kariyer hedeflerini nasıl etkilediği, öğrencililerin bankacılıkta kariyer algılarını, bankacılık alanında hangi unsurların öğrencileri motive ettiği, bankacılık sektörüne yönelik istek ve beklentilerin yerel ve Global bankalar arasında farklılık gösterip göstermediği gibi konulara cevaplar aranmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin bankacılık sektöründe kariyer öncelikleri ve bankalara karşı tutumları değişiklik göstermektedir.  Bu doğrultuda bankaların yetenekli gençleri etkileyebilmeleri için değişen beklentilere karşılık vermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Faydalı buldunuz mu?