Görüşler

Yeni mobilite ekosisteminde Sigortacılık Sektörü

Belirsiz bir geleceği ölçmek 

Otomobil endüstrisinin köklü bir dönüşümün eşiğinde olduğu bir gerçek; sigortacılık sektörü ise bu değişim karşısında hazırlık yapmak zorunda…

Otomobil endüstrisinin köklü bir dönüşümün eşiğinde olduğu bir gerçek; sigortacılık sektörü ise bu değişim karşısında hazırlık yapmak zorunda… 

’’Yeni mobilite ekosisteminde sigortacılık sektörü: Belirsiz bir geleceği ölçmek” raporunda birinci öncelik gelecekteki prim gelir akışlarını incelemekti. Araştırmanın sonucuna göre 2040 yılına kadar: 

  • Otonom araçlarda gerçekleşen güvenlik alanındaki gelişmeler, toplam yıllık otomobil sigortası primlerini, mevcut seviyelerden muhtemelen yüzde 30 oranında aşağı çekecek.

  • Geleneksel bireysel otomobil primlerinde daha da belirgin bir düşüş görülecek.

  • Geleneksel bireysel otomobil primlerinde meydana gelen düşüş, ticari otomobil ve ürün sorumluluğu sigortası priminlerindeki muhtemel bir artışla dengelenecek.

  • Otomobil sigortası primlerinin coğrafi dağılımı büyük olasılıkla değişecek.

Yeni mobilite ekosisteminde Sigortacılık Sektörü
Faydalı buldunuz mu?