Görüşler

Sınır ötesi bankacılık:

Gelişmekte olan ülke bankaları için uluslararası büyüme fırsatları

Deloitte’un Sınır Ötesi Bankacılık raporuna göre kendi yetkinliklerini değerlendirerek, stratejik odaklarını netleştirerek, uluslararası genişlemenin uzun bir yolculuk olduğunu anlayarak, gelişmekte olan piyasa tabanlı bankalar gelişmekte olan ülkelerde gelecekteki büyümenin yolunu açabilirler.

Kendi yetkinliklerini değerlendirerek, stratejik odaklarını netleştirerek ve uluslararası genişlemenin bir yarıştan daha çok uzun bir yolculuk olduğunu anlayarak, gelişmekte olan piyasa tabanlı bankalar gelişmekte olan ülkelerde gelecekteki büyümenin yolunu açabilirler.

Raporda, gelişmekte olan pazarlardaki bankaların güçlendiği ve bu güçlenme ile beraber uluslararası pazarlarda büyüme planladıkları anlatılmaktadır. Bu bankalar için lokal pazardaki büyümenin kendileri için yetersiz kaldığı ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde kendilerine çok fırsat yaratamadıkları vurgulanmaktadır. Bu nedenle, gelişmekte olan pazarlardaki bankalar gelişmiş olan ve diğer gelişmekte olan ülkelere de açılma isteği duymaktadırlar. Bu bankalar aynı zamanda farklı pazarlara açılan müşterilerini ve de diğer ülkelere göç eden vatandaşlarını da yakından takip etmektedir.

Rapor, genel olarak geçmiş örnekleri analiz ederek gelişmekte olan pazarlardaki bankaların uluslararası büyüme sürecinde atmaları gereken stratejik adımlara yönelik yardımcı bir rehber olma amacını taşımaktadır.

Sınır ötesi bankacılık: Gelişmekte olan ülke bankaları için uluslararası büyüme fırsatları
Faydalı buldunuz mu?