Öngörüler

2014 Bankacılık Sektörü ve Sermaye Piyasaları Raporu

Büyüme yolunda atılacak adımlar

Bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarında 2014 eğilimleri neler olacak?

Deloitte Finansal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan 2 farklı rapor

5 yıldır süren çalkantılı dönemin ardından, banka ve sermaye piyasalarının yeni yeni durulması çok şaşırılacak bir durum değil. Bazı analizler 2014’te sektörün büyüme oranının artacağı hatta büyüme hızının ivme kazanacağını belirtmektedir.

Her ne kadar ekonomi biraz daha iyiye gitse de sektör liderleri için zorlu dönem devam etmektedir. Kar marjları büyük bir baskı altında kalmakta; iş modelleri ile ipotek ve vadeli işlem gibi ürün yapıları da daha standart hale gelmektedir. Aynı zamanda, düzenlemeler konusunda kaygılar düzenlemelerin nasıl uygulanacağından çok uzun dönemde bu düzenlemelerden hangi sonuçların elde edileceğine doğru kaymaktadır.

Şirketler bu zorlu ve çalkantılı dönemden nasıl çıkacaklar? Belirsizliklerin geçmesini beklemeden bu dönemi kendilerine nasıl avantaja çevirerek fayda sağlayacaklar? 2014 yılında bankalar ve sermaye piyasalarını neler bekliyor? 2014 yılı bankalar ve sermaye piyasaları için en parlak dönem mi yoksa en kötü dönem mi olacak? Ya da her ikisi de mi?

2014 Bankacılık Sektörü ve Sermaye Piyasaları Raporu: Büyüme yolunda atılacak adımlar

INFOGRAFIK

 

 

 

2014 Bankacılık Sektörü Raporu: Büyüme yolunda atılacak adımlar

Yeni düzenlemelere uyum

Son 5 yılda, bankacılık sektörü gerçek anlamda sıra dışı durumlara sahne olmuştur. Çoğu sorun halen çözümlenmeyi beklerken özellikle mevzuat tarafında bankacılık sektöründe yeniliklere ayak uydurabilmek için proaktif adımlar atılmıştır.

“2013 Bankacılık Sektörü Raporu” , bankacılık sektöründe rekabet edilmesi gereken alanlara odaklanmıştır. Geçtiğimiz yıl, bankaların stratejik kararlarını alırken hangi sektörlerin önemli olduğunu belirledikleri ve bu sektörlere göre altyapılarını düzenledikleri bir dönemdi. 2014 yılında ise stratejik düzenlemelerde izlenilen yolun daha belirginleşmesi ve bankaların uyguladıkları stratejik kararlardan kar payı almaları beklenmektedir.

Daha fazla bilgi için 2014 Bankacılık Sektörü Raporu  

 

2014 Sermaye Piyasaları Raporu: Büyüme yolunda atılacak adımlar

Yeni dönemde yeni modeller

5 yıldır süren çalkantılı dönemin ardından, banka ve sermaye piyasalarının yeni yeni durulması çok şaşırılacak bir durum değil. Bazı analizler 2014’te sektörün büyüme oranının artacağı hatta büyüme hızının ivme kazanacağını belirtmektedir.

Yeni düzenlemeler sonrası krizin ve sermaye piyasalarındaki değişimin 2013 yılında bitmesini bekleniyordu. Fakat bu dönemdeki gelişmeler tahmin edilenden uzun sürdü. Düzenlemeler yıl içerisinde belirginlik kazanırken, yeni düzene en iyi şekilde nasıl uyum sağlanacağı konusundaki belirsizlikler devam etti. 2014 yılında bu durumun değişeceği öngörülmektedir. Gün geçtikçe, düzenlemeler konusunda belirsizlikler ortadan kalkmakta ve şirketler bu konuda daha bilinçli bir yaklaşım sergilemektedirler.  

Daha fazla bilgi için 2014 Sermaye Piyasaları Raporu  

Faydalı buldunuz mu?