Görüşler

Sosyal Medya

Kitle bankacılığında yeni bir ufuk mu?

Günümüzde sosyal medya konusu çok fazla tartışılıyor, ama bankacılıkta henüz bu kanalın nasıl kar rakamlarına yansıtılacağı konusunda görüş birliği bulunmuyor. Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan raporda sosyal medyanın bankacılık sektöründe bugünkü kullanımı, bundan sonrası için olası açılımlar, sosyal medyadan en iyi biçimde yararlanabilmek için bankaların izleyebilecekleri farklı roller ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler ele alınmaktadır.

Sosyal Medya Kitle bankacılığında yeni bir ufuk mu?
Faydalı buldunuz mu?