Görüşler

Finansal Kurumlarda Siber Güvenlik Olgunluğu

Dijital teknolojilerin daha fazla bağlantılı hale geldiği bir dönemde, finansal kurumların siber risklerle nasıl karşılaşabileceklerine dair içselleştirilmiş bir anlayış geliştirmeleri hayati önem taşımakta. Araştırma Deloitte ve Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) tarafından hayata geçirilerek en yüksek olgunluk seviyesine sahip finansal kurumların temel özelliklerini tanımlıyor:

  • Siber güvenliğin tepe yöneticiler düzeyinde benimsenmesi ve tüm yöneticilerin ortak bir dile sahip olması
  • Siber güvenliğin BT departmanının ötesine taşınarak güvenlik fonksiyonuna üst seviyede önem atfedilmesi ve
  • Siber güvenlik faaliyetlerinin şirket stratejisiyle eşgüdümlü hale getirilmesi
Faydalı buldunuz mu?