Görüşler

Yeni beklentileri karşılamak

“Müşterini Tanı” programlarını geliştirirken dikkat edilmesi gereken temel konular

Bankalardan, kendi müşteri tabanlarını anlamaları ve müşterilerinin risk seviyelerini dikkate almaları beklenmektedir. Bu rapor, tüm farklı ölçeklerdeki finansal kuruluşlara “Müşterini Tanı” (MT) programlarını nasıl geliştirilebilecekleri ve dönüştürebilecekleri konusunda destek sağlamak amacıyla yayınlamıştır.

Rapor, “Müşterini Tanı”  (MT) programlarını daha etkili ve etkin kılmak için yedi bakış açısı sunmaktadır:

1.    Politika: MT programının temelini oluşturur ve programın amaçlarını tanımlar.

2.    Prosedür: MT programına ilişkin tüm süreçlerin hedeflere nasıl ulaştıracağını tanımlayan müşteri tanıma ve doğrulama, müşteri durum tespiti, detaylı durum tespiti vb. konularda talimatları içerir.

3.    Veri standartları: Veri toplama, depolama ve analizi için temel prensipleri içerir.

4.    Teknoloji ve otomasyon: Yüksek riskli müşterileri belirlemeye yardımcı olacak, etkin ve verimli bir MT programı geliştirebilmek ve sürdürebilmek için gerekli entegre teknoloji ekosistemidir.  

5.    Müşteri risk puantajı: Rakamsal olarak risk bakış açısı ile her bir müşterinin değerlendirilmesidir.

6.    Operasyonel destek: Daha fazla deneyimden faydalanmayı sağlayacak ve verimliliği artıracak şekilde önemli MT programı aktivitelerinin merkezileştirilmesidir.

7.    Organizasyonel kültür: MT programının değerli bir uyum ve risk yönetimi aracı olarak düşünülmesini ve desteklenmesini sağlayan kültürün oluşturulmasıdır.

Tüm bu yedi bakış açısı kurumda meydana gelebilecek suistimal risklerini azaltmaya yardımcı olabilir. 

“Müşterini Tanı” programlarını geliştirirken dikkat edilmesi gereken temel konular
Faydalı buldunuz mu?