Digital Banking Maturity Study EMEA

Görüşler

EMEA Dijital Bankacılık Olgunluğu Araştırması

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bankaları bankacılığın yeni dünyasına hazır mı?

Deloitte’un 38 ülkedeki 238 banka ve 10 FinTech firmasını içeren çalışması pazardaki boşluklarla birlikte önemli fırsatları da gözler önüne seriyor.

Değişen müşteri tercihleri, FinTech Startuplarının yarattığı rekabet ve Avrupa Birliği’nin yeniden düzenlediği Ödeme Servisleri Direktifi (PSD2) gibi regülasyonlar EMEA bölgesindeki bankaları dijital yetkinlliklerini geliştirmeleri konusunda zorluyor. Ancak dijital yetkinliklerin geliştirilmesi her ne kadar bahsi geçen bankaların tümünün ajandasında yer almasa da dijital bankacılık mevzubahis olduğunda her biri kendilerinin bu alanda lider olduğunu iddia ediyor. Peki, gerçek nasıl?

Bugüne kadar eksik olan bankaların dijital ürünlerini birebir olarak kıyaslayan ve sunulan ürün ve hizmetlerin tamamının her bir pazardaki müşteri beklentilerinin dikkate alınarak değerlendirildiği objektif verilerden oluşan bir çalışmaydı.  Deloitte EMEA Dijital Bankacılık Olgunluğu araştırması şaşırtıcı bulgular ortaya koyarak PSD2 sonrası oluşan bankacılığın bu yeni dünyasında lider olmak isteyen finansal kuruluşların dijitalleşmesi için bir kılavuz niteliği taşıyor.

Digital Banking Maturity EMEA

Kilit Bulgular

 • Dijital şampiyonlar, müşterilerine çok çeşitli dijital işlevsellikler sağlayan, pazarlarındaki müşteri tercihlerini karşılayan ve ilgi çekici bir müşteri deneyimi sunan bankalardır.
 • EMEA pazarı genel itibariyle 4 gruba ayrılabilir: Dijital şampiyonlar, dijital akıllı takipçiler, dijital benimseyiciler ve dijital geç gelenler
 • Müşterilerin hizmetlere dair beklentileri nedeniyle artan çevresel baskılar ve yoğunlaşan rekabet (bankaların rekabet avantajı yaratmak amacıyla dijital kanallara olan ilgilerini arttırmalarından kaynaklanan dijitalleşme yarışı ) EMEA bölgesindeki bankaların dijital şampiyonlar olmalarının ana sebepleridir.
 • Müşteri beklentilerinin halihazırda yüksek olduğu ve yerleşik bankalar tarafından karşılanamadığı pazarlarda PSD2 ve FinTech’ler pazar baskısını arttıracaklar.
 • Yarının dijital bankacılık şampiyonları Açık Bankacılık ve Bankacılığın Ötesindeki hizmetleri sunmaya ve kendilerini geleneksel bankalardan 3. taraflara özel hizmetler sunabilen platformlara dönüştürmeye ne kadar hazır olmalarıyla belirlenecek.

EMEA Dijital Bankacılık Olgunluğu Araştırması

Raporu indirmek için tıklayın

Sayılarla Deloitte EMEA Dijital Bankacılık Olgunluğu

 • 238 banka
 • 10 Fintech
 • EMEA bölgesinde yer alan 38 banka
 • 136 gizli müşteri tarafından açılan gerçek hesaplar
 • 826 fonksiyon
 • 8.000+ müşteriyle gerçekleştirilen anket
 • 6 müşteri yolculuğu aşaması
 • 3 dijital kanal
 • 197.000+ veri noktası

Araştırma hakkında

EMEA'daki Deloitte üye firmaları, gerçek dijital şampiyonları akıllı takipçiler, benimseyenler ve dijital geç gelenlerden ayırmak için finansal kurumların dijital olgunluğunun en kapsamlı ve objektif değerlendirmesini yapmayı hedefledi.

Bir “dijital şampiyonu” nu neyin belirlediğini araştırmak için, çalışma finansal kurumların performansını üç kritik alanda ölçtü:

 1. 38 ülkede 248 finans kurumunun her birinin işlevsellik değerlendirmesi. 136 “gizemli alışveriş” ekibi, 136 “gizemli alışveriş” ekibi, vadesiz mevduat hesapları açarak, bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarında sundukları hizmetleri 826 işlevsellik kriteri açısından değerlendirildi
 2. 38 ülkenin toplam 8.000'den fazla müşterinin, her bir pazar için müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak ve her bir bankanın işlevselliğini piyasalarındaki tüketici beklentilerine göre haritalayabilmek için bir müşteri anketi gerçekleştirildi.
 3. Kullanıcı Deneyimi Anketi (UEQ) çerçevesine göre müşteriler tarafından mobil kullanıcı deneyimi (UX) değerlendirmesiyle desteklendi.
 4. Hem Dijital bankacılık trendlerini tanımlamak hem de dijital bankacılığın genel görünümüyle ilgili ana resmi çizmek amacıyla EMEA bölgesindeki her ülkede en fazla varlığa sahip 5 banka karşılaştırılmıştır. Çalışma 8.000 banka müşterisinden toplanan anketler aracılığıyla elde edilen beklentilerin 238 banka ve 10 FinTech şirketi tarafından sunulan ürün ve hiztmetlerle ne kadar karşılanabildiğini ölçmüştür.

Rekabet içerisinde bankanız ya da Fintech şirketiniz nerede konumlanıyor?

PSD2 sonrası yeni dünyada dijitalleşme stratejisini hazırlayan bankalar için EMEA Dijital Bankacılık Olgunluğu verileri ve rakip analizleri başlangıç noktası olmalıdır. Finansal kuruluşunuzla ilgili olabileceğini düşündüğünüz verileri derinlemesine tartışmak lütfen bizimle iletişime geçinmekten çekinmeyin.