Deloitte Insights

Bankacılıkta dijital dönüşüm hız kazanıyor  

Dijital Bankacılıkta Global Tüketici Anketi sonuçları

Deloitte Finansal Hizmetler, 17 ülkede 17.100 banka müşterisi ile yaptığı ankette bankaların dijtal angajman durumunu ölçümledi. Anket sonuçları, Deloitte’un organizasyonların müşteri etkileşiminin farklı aşamalarında yeniden yapılandırılması, dijital bankacılığın bir sonraki sınırı olacak fikrini desteklemektedir. Dünya genelinde tüketiciler, üç farklı segmentten oluşmakta: Gelenekçiler, online’ı benimseyenler veya dijital maceracılar ve sonuçlar, bu tüketiciler arasındaki dijital tutum ve davranışlarla ilgili net farklılıklar ortaya koymaktadır.

Coğrafyalardaki farklılıklara ve nüanslara rağmen, ortak bir nokta fark ediliyor, tüketicilerin bankalarıyla nasıl etkileşimde bulundukları konusunda bir evrim olması gerekiyor ve müşteriler bu ilerlemenin bir an önce olmasını bekliyorlar.

 

Faydalı buldunuz mu?