Görüşler

Ekonomik Görünüm: Merkez Bankalarının Gölgesinde

Dış talebin büyümeye katkısı artıyor. Türkiye ‘yeniden dengelenme’ sürecinde

Deloitte’un Ekonomik Görünüm raporuna göre küresel ekonomi yavaş da olsa iyileşmeye devam ediyor, Türkiye ekonomisinde ise büyümede görece bir yavaşlama söz konusu. 2014 yılsonunda büyümenin %3,5, enflasyonun ise %8,5 civarında olacağı tahmin ediliyor. Cari açığın ise GSYH’ye oranla %5,5-%6 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Dünya ekonomisine ilişkin temel tespit ve öngörülerin yanı sıra, Türkiye ekonomisinin büyümesine, cari açık ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Dünya ekonomisinde iyileşme devam ediyor; büyüme beklentileri bu sene için hafif aşağı revize edilirken, genel trend iyimserce ve değişim beklenmiyor. ABD’nin 2014’ün ilk çeyreğinde, son 5 yılda görülen en sert daralmayı yaşamış olmasına rağmen bunun geçici olduğu düşünülüyor. Euro Bölgesi’nde ise iyileşmenin temellerinin daha da zayıf olması – örneğin İtalya ve Yunanistan’ın hala daralıyor olması - küresel ekonomide kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor. Toparlanmada Gelişmekte Olan Piyasa (GOP) ekonomilerin başı çekmesi beklentisinin yanı sıra bu ekonomilerin ancak yapısal reformlarla hatırı sayılır oranda büyüyeceği vurgulanıyor.

2014’te Türkiye’nin 2012’dekine benzer bir şekilde ‘yeniden dengelenme’ sürecinden geçtiği belirtilen rapora göre orta vadede, Türkiye’nin yeni bir hikâye oluşturma ihtiyacı var. Türkiye’nin temel hedefi olan %4 üzeri büyüme, hedefle uyumlu bir enflasyon ve daha makul bir cari açık / GSYH oranına ulaşmak için ekonominin üretkenlik / arz tarafına yoğunlaşmak gerekiyor. Fakat başta Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gelecek sene genel seçimler olmak üzere önümüzdeki yoğun siyasi tablo netleşene kadar bu hedefin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Ekonomik Görünüm: Merkez Bankalarının Gölgesinde
Faydalı buldunuz mu?