Görüşler

Ekonomik Görünüm

Dalgalı Sularda Seçime Doğru

Türkiye ekonomisi kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Yeni bir ‘yatırım hikayesi’nin ortaya çıkması ve bu doğrultuda da her şeyden önce ekonomi yönetimi tarafında süre gelen belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor.

Türkiye ekonomisinin kritik bir eşiğe geldiği belirtilen raporda, Türkiye’nin görece olarak düşük büyüme ancak yüksek enflasyon ve cari açık denkleminde takıldığı, bunun aşılması için genel seçim sonrası ekonomi yönetimi tarafındaki belirsizliklerin ortadan kalkması ve ‘yeni bir hikaye’ oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

 

2015 zorlu bir yıl olacak

Deloitte baz senaryosuna göre 2015 yılının zorlu bir yıl olacağına dair beklentisini koruyor. Makro tahminlerinin, belirsizlikler ve kurda yaşanan sert değer kaybı nedeniyle revize edildiğini belirten Deloitte, 2015 büyüme beklentisini %2,5’a düşürürken, enflasyon beklentisini ise %7,5-%8 bandına doğru yukarı çektiğini söylüyor. Rapora göre cari açığın yılı GSYH’ya oranla %4,5 seviyelerinde kapanacağı varsayılıyor.

Raporda mali tarafta nispeten kırılgan bir görüntünün olduğu, ancak henüz belirgin bir bozulma yaşanmadığı vurgulanırken; ikiz açık riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Para politikası başlığında faiz tartışmalarına ve Merkez Bankası üzerindeki baskıya dikkat çekilen raporda; hem büyüme, hem de sermaye girişleri güçlü olmadıkça, bu endişe ortamı devam edecektir. Rapora göre bu durum aynı zamanda Merkez Bankası’nın içinde bulunduğu ikilemi de özetler niteliktedir.

Global tarafta 2015 yılının makro hikâyesinin şekillenmesinde, yılın kalanında petrol fiyatlarının seyrinin, Fed’den gelecek faiz hamlesinin ve Yunanistan’ın akıbetinin belirleyici olacağı belirtiliyor.

Riskler tarafında ise, özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler cephesinde Fed’in faiz artırım sürecine bağlı olarak dolarda yaşanan güçlenme ve sermaye akımlarının yön değiştirmesinden kaynaklı finansal riskler, listenin en başında yer alıyor.

Ekonomik Görünüm - Dalgalı Sularda Seçime Doğru
Faydalı buldunuz mu?