Görüşler

Beşinci Küresel UFRS Bankacılık Araştırması

Yolunuzu Bulmak

Küresel UFRS Bankacılık araştırmasının beşinci sayısı, bankaların yüzleşmek zorunda kalması beklenen kredi kaybı uygulama zorluklarına odaklanmakta ve müşterilere, düzenleyicilere ve pazara sektörel içgörü sağlamayı amaçlamaktadır.

Küresel UFRS Bankacılık araştırmasının beşinci sayısı, bankaların yüzleşmek zorunda kalması beklenen kredi kaybı uygulama zorluklarına odaklanmakta ve müşterilere, düzenleyicilere ve pazara sektörel içgörü sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu araştırma küresel ölçekte öneme sahip 17 finansal kurumu da kapsayan dünyanın önemli bankacılık gruplarının 59’undan gelen cevapları özetlemektedir. Araştırmadan çıkan başlıca önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

·         Çoğu global banka, kredi riskleri hakkındaki yeni UFRS 9 / FASB CECL kurallarının, varlık sınıfları bazında %50’ye kadar artan kredi karşılığı ile sonuçlanacağını öngörmektedir.

·         Görüşülen bankaların dörtte üçü yeni kurallar altında düzenleyiciler için banka hesaplarının çok daha kullanışlı olacağı beklentisindedir.

·         Bir önceki araştırmadan bu yana toplam uygulama bütçesi öngörüsü iki katına çıkmıştır.

·         Görüşülen bankaların beşte ikisi yeni kuralları yorumlama konusunda bankacılık gözetim kuruluşlarının en etkili olacaklarına inanırken üçte biri ise denetçilerin anahtar kişiler olacağı beklentisindedir.

·         Bankaların beşte üçü UFRS 9 / FASB CECL projelerini gerçekleştirebilecekleri yeterli teknik kaynakların olmadığını düşünmektedir. Bunlardan dörtte biri de pazarda herhangi bir açığı kapatacak mevcut yetkinliklerin olacağı konusunda şüphe duymaktadır.

·         Ankete katılan bankaların %85’i, özellikle “2. Aşama (Stage 2)” kapsamında ele alınan yaşam boyu beklenen kayıp karşılıkları nedeniyle, beklenen kayıp karşılıklarının Basel kuralları altında hesaplanan tutarların üzerinden kalacağını düşünmektedir.

Beşinci Küresel UFRS Bankacılık Araştırması
Faydalı buldunuz mu?