Görüşler

Finansal Hizmetler Yayınları

Bankacılıkta yasal düzenlemelere ilişkin yaptırım uygulamaları 

Yasal düzenleyiciler her yıl bankalara yüzlerce yaptırım uyguluyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bankaların olabilecek yaptırımları daha iyi öngörüp bu yaptırımlara nasıl cevap verebilecekleriyle birlikte bu yaptırımların sayısı, türü ve şiddeti gibi güncel trendlere ışık tutuyor.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm 2016

Deloitte’un Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ve Türkiye ekonomisi kritik bir eşikte. Küresel tarafta gözler Çin, FED ve petrol fiyatları üzerindeyken; içeride devam eden siyasi belirsizlikler, görece yüksek enflasyon ve cari açık ile zayıf büyüme dinamiklerinden oluşan bir tablo ile karşı karşıyayız...

Devamı için tıklayınız.

2016’nın İlk 10’u

Finansal piyasalarda yasal düzenlemelere ilişkin öngörüler

Deloitte EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi tarafından hazırlanan 2016’nın İlk 10’u raporu, finansal hizmetler endüstrisinin 2016 yılında karşılaşacağı önemli stratejik yasal düzenlemelere ilişkin tahminleri ortaya koyuyor. Her bir başlığa perakende bankacılığı, sigortacılık ve yatırım yönetimi alanlarındaki sektörel etkilere ilişkin görüşler de eşlik ediyor.

Devamı için tıklayınız.

 

2016 Yılı Deloitte Birleşme ve Satın Almalar Endeksi

Deloitte Birleşme ve Satın Almalar Endeksi, gelecekte gerçekleşmesi beklenen global birleşme ve satın alma işlemlerinin hacmi hakkında öngörüler sunan, birleşme ve satın almalar işlemlerini etkileyebilecek şartları tanımlayan geleceğe dönük bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Finansal kurumlarda risk dönüşümünün uygulanması; Yönetişim ve kültür

Risk dönüşümü, finansal kurumların risk yönetimini fonksiyonel bir yetkinlik olmaktan çıkarıp tüm şirkete nüfuz eden kurumsal bir gereksinim haline getirmelerini sağlayabilir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde, bütün iş birimleri ve çalışanlar kendi alanlarında risk içeren durumlardan sorumlu, mesul ve bu durumları tanımlamak konusunda gerekli yetkinliğe sahip hale gelebilir.

Devamı için tıklayınız.

 

Finansal hizmetler sektöründe 2016 Bilgi teknolojileri iç denetim trendleri

Rapor, 2016 senesinde finansal hizmetler sektöründe iç denetim departmanlarının odaklanması gereken 10 önemli bilgi teknolojileri alanını incelemektedir.

Devamı için tıklayınız.

Ödemeler alanında kökten değişim

Avrupa perakende bankalarını bekleyen zorluklar

Avrupa bankaları, yeni çıkan finansal teknoloji şirketleri ve mevzuat değişikliklerinin sebep olduğu yeni zorluklar nedeniyle, perakende ödemeleri piyasasında önemli risklerle karşı karşıya. Rapor, ortaya çıkması muhtemel senaryoları ve piyasada yaşanan değişiklikler karşısında bankaların izleyebileceği stratejileri ortaya koyuyor.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm: Kritik bir eşikte Türkiye ekonomisi

Küresel ekonomi yeniden zorlu ve kritik bir aşamaya geldi. Büyüme görünümü gelişmekte olan ülkeler nedeniyle zayıflarken, dikkatler Çin üzerine yoğunlaşmış durumda. Oynak ve riskli ortam Türkiye gibi ülkelerin kendi siyasi ve ekonomik hikâyelerini güçlendirmesini ve daha hazırlıklı olmasını son derece gerekli kılıyor.

Devamı için tıklayınız.

Kalkışa hazır: Finansal hizmetler sektörünü değiştirmesi beklenen beş mega trend

Bu rapor, ana hesaplar, ödemeler, sermaye piyasaları, yatırım yönetimi ve sigorta gibi finansal hizmetler sektöründeki iş kollarını etkileyen inovasyon kümelerini ortaya koymaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Ahlaki riskler için yönetim bilgilendirmesi

Daha iyi karar vermeyi sağlamak

“Ahlaki risk” kavramı son yıllarda firmaların ve yasal düzenleyicilerin gündemlerinin en tepelerine kadar çıkmış durumda. Birleşik Krallık’ta FCA (Financial Conduct Authority) uygun yönetim bilgi sistemleri (MI) ile desteklenecek şekilde ahlaki risk yönetiminin firmanın risk yönetimi çerçevelerine dâhil edilmesini beklemektedir. Mevcut mevzuatsal ve gözetim kuruluşları beklentilerine ve firmalarda pratikte neyin daha iyi çalıştığı konusundaki deneyimlerimize dayanarak, EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi, tüm finansal hizmetler firmaları çapında ahlaki risk yönetim bilgi sistemleri için bir temel oluşturacağına inandığı 10 ana prensibi belirlemiştir.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm

Soru ve Cevaplarla Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Deloitte’un Ekonomik Görünüm Raporu’na göre ilk çeyrek büyüme oranı her ne kadar beklentilerin üzerinde olsa da zayıf görünüm hala sürüyor. 2015 yılının %2,5 büyüme ile tamamlanması, enflasyonun yine hedefin belirgin üzerinde kalması, cari açığın ise GSYH’ye oranla görece yüksek seyrini koruması bekleniyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Rekabette öne çıkmak

Finansal hizmetler şirketleri nasıl kazanabilir?

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar inovasyon konusuna nasıl bakıyorlar? Firmalar sektöre yeni giren şirketler ve değişime yol açan trendler doğrultusunda kurumlarını sessizce dönüştürüyorlar.

Devamı için tıklayınız.

Küresel Finansal Hizmetler Risk Yönetimi Anketi

Kurumların %92’sinde risk yönetimi üst seviyede (CRO) temsil ediliyor. Her 10 şirketten 6’sı risk kültürü oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Risk yönetiminde en çok sürekli artan yasal gerekliliklere (%79) uyum konusunda zorluk yaşanırken, katılımcıların %87’si yasal reformlara uyum sağlamanın maliyetinin arttığını düşünüyor.

Devamı için tıklayınız.

Beşinci Küresel UFRS Bankacılık Araştırması
Yolunuzu Bulmak

Küresel UFRS Bankacılık araştırmasının beşinci sayısı, bankaların yüzleşmek zorunda kalması beklenen kredi kaybı uygulama zorluklarına odaklanmakta ve müşterilere, düzenleyicilere ve pazara sektörel içgörü sağlamayı amaçlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Finansal piyasalar yasal düzenlemelerine ilişkin öngörüler
2015 için ilk 10

EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi, 2015’te mevzuat gündeminde önemli gelişmelerin yaşanmasını beklediği 10 önemli alanı ortaya koydu.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm
Dalgalı Sularda Seçime Doğru

Türkiye ekonomisi kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Yeni bir ‘yatırım hikayesi’nin ortaya çıkması ve bu doğrultuda da her şeyden önce ekonomi yönetimi tarafında süre gelen belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Geleceğe bakış: 
Sigortacılıkta yasal düzenlemelerle ilgili önemli trendler 2015

Sigortacılıktaki yasal düzenlemelerle ilgili ortam, 2015’te de zorlayıcı ve belirsiz olmaya devam edecek gibi görünüyor. 2014’te olduğu gibi sigortacılık sektörü, şirketlerin faaliyet gösteriş şeklini önemli ölçüde değiştirebilecek yeni kurallara ve değişen şartlara maruz kalabilir.

Devamı için tıklayınız.

Geleceğe bakış: 
Bankacılıkta yasal düzenlemeler ile ilgili en önemli trendler 2015 

2014 yılında bankalar Dodd-Frank yasası etkisiyle başlayan yeni bir yasal düzenleme dalgasını ve ekonomik durgunluğun yarattığı etkileri anlamak için çaba sarf ettiler. 2015’e girerken ise bankaların odakları daha zorlu bir iş olan uygulama ve uyum sağlamaya kaymakta.

Devamı için tıklayınız.

Leasing Sektörü: Sürdürülebilir Büyüme Yolunda Adımlar

Birçok banka için şubede çeşitli kanallar ve platformlar ile bütünsel bir müşteri hizmeti sunabilmek amacıyla en doğru stratejiyi belirlemek zor olabilmektedir. Şubelerinizin dönüşümünü sağlamak için bu rapordan faydalanabilirsiniz.

Devamı için tıklayınız.

Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri

Makro ekonomik konjonktür, pazar ve müşteri dinamikleri ile mevzuattaki değişimler Türk bankalarının kârlılıklarını 2015 yılında da etkilemeye devam edecek. Bankalar kısa ve uzun vadeli risklerini yönetmeye çalışırken, bir yandan da maliyet etkinliği konusuna eğilmeyi sürdürecekler. Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerine göre, önümüzdeki yıllar için dijital bankacılık ve yeni şube modelleri ön plana çıkarken, genç jenerasyona uygun bankacılık çözümlerinin de önem kazanması bekleniyor.

Devamı için tıklayınız.

Finansal hizmetler sektöründe 2015 bilgi teknolojileri (BT) iç denetim trendleri 

Finansal hizmetler sektöründeki iç denetim departmanları, düzenleyicilerin artan incelemeleri, yeni ortaya çıkan iyi uygulamalar ve artan paydaş beklentileri karşısında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da, bazı temel kontrol alanlarının bu yılın gündemindeki 10 popüler konu arasında yer almasına yol açmıştır.

Devamı için tıklayınız.

Yeni beklentileri karşılamak
“Müşterini Tanı” programlarını geliştirirken dikkat edilmesi gereken temel konular

Bankalardan, kendi müşteri tabanlarını anlamaları ve müşterilerinin risk seviyelerini dikkate almaları beklenmektedir. Bu rapor, tüm farklı ölçeklerdeki finansal kuruluşlara “Müşterini Tanı” (MT) programlarını nasıl geliştirilebilecekleri ve dönüştürebilecekleri konusunda destek sağlamak amacıyla yayınlamıştır.

Devamı için tıklayınız.

Şube dönüşümünde gerçekçi olmak
Şube stratejileri nasıl canlandırılabilir? 

Birçok banka için şubede çeşitli kanallar ve platformlar ile bütünsel bir müşteri hizmeti sunabilmek amacıyla en doğru stratejiyi belirlemek zor olabilmektedir. Şubelerinizin dönüşümünü sağlamak için bu rapordan faydalanabilirsiniz.

Devamı için tıklayınız.

Bankacılık Sektöründe Yetenek

Deloitte’un 31 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de üniversitelilerin gözünde hızlı tüketim birinci sırada yer alsa da popülaritesi azalıyor, bankacılık ise artış trendinde. Üçüncü sırada bilgisayar ve yazılım sektörü geliyor. İşletme ve ekonomi öğrencilerinin en popüler işverenler listesinde bir sektörün öne çıkmaması ve farklı sektörlerden markaların olması, öğrencilerin sektörlerden ziyade kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları sunan büyük markalarla motive olduklarına işaret ediyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Sigortacılık Sektöründe Yetenek

Deloitte’un 31 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de üniversitelilerin gözünde hızlı tüketim birinci sırada yer alsa da popülaritesi azalıyor, bankacılık ise artış trendinde. Sigortacılık ise işletme ve ekonomi öğrencilerinin tercih listesinde arka sıralarda yer alıyor.

Devamı için tıklayınız.

 

 

Dördüncü Global UFRS Bankacılık Anketi
Bankalar UFRS 9 uygulamaları konusunda neler düşünüyor?

4. Global UFRS Bankacılık Anketi, 14 sistemsel açıdan önemli global finansal kuruluş da dahil olmak üzere, 54 büyük bankacılık grubunun, muhasebe ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler hakkındaki görüşlerini ele almaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Müşterileri ne harekete geçirir?
Perakende sigortacılığında müşteri davranışını anlamak

Müşteri davranışlarını daha iyi anlamak adına Deloitte 2.800’den fazla genel sigorta müşterisine online bir anket düzenlemiştir.

Bu rapor beş temel müşteri davranışını, bu davranışların mantıksız olmasının nedenlerini ve müşterilerin neden bu davranışları benimsediklerini ele almaktadır. Aynı zamanda, bu davranışların olası sonuçları ve sigortacıların bu davranışlara yönelik müşteri deneyimini nasıl geliştirebilecekleri anlatılmaktadır. Rapor anketin bulgularını göz önüne sermekte ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi konusunda pratik adımlar önermektedir.

Devamı için tıklayınız.

Aktüeryal 20/20
Açıklığın gücü

Aktüeryal 20/20, aktüerya süreçlerinin, sistemlerinin ve insan kaynağının değerinin geliştirilmesi konusunda sigortacılık kuruluşlarına ve onların aktüeryal ekiplerine bir bakış açısı sağlamaktadır. Dönüşüm nihayetinde üst düzey yönetim ile birlikte hayata geçirildiğinde, iş ve finans konusundaki karar verme süreçlerinde önemli bir oyuncu olarak aktüeryal ekibinin genel değerini artırmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

 

2015 Sermaye Piyasaları Görünümü
Kalkışa geçmek için hazırlık

Deloitte Finansal Hizmetler Merkezi, 2015 yılı beklentilerini öngörmek için endüstri önceliklerinin analizini yaparak önde gelen sermaye piyasası uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi ve 2015’te sermaye piyasaları şirketlerinin öncelik vermesi gerekebilecek altı önemli alanı belirledi.

Devamı için tıklayınız.

2015 Bankacılık Görünümü
Yeni zorluklar karşısında karlılığı artırmak

Deloitte Finansal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan 2015 Bankacılık Görünümü raporu, 2015’in neler getireceği hakkında önde gelen bankacılarla yapılan röportajlara dayanarak, endüstrinin önceliklerinin ve öngörülen trendlerin analizini yapıyor.

Devamı için tıklayınız.

Perakende finansal hizmetlerinde inovasyon stratejileri
Takipçilikten liderliğe

Finansal hizmetler alanındaki firmaların çok büyük bir kısmı takipçilerden oluşsa da, takipçilerin öncüleri yakalama arayışında onlara çok az yol gösterilmektedir. Bu araştırma, sektördeki takipçilerin karşılaştığı iki önemli soruya cevap vererek bu açığı doldurmayı amaçlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm
Yeniden dengeleme süreci üçüncü çeyrekte yavaşlama trendinde

Dış talebin büyümeye katkısı hız kesiyor. İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir yavaşlama gerçekleşti. İlk çeyrekteki yıllık %4,7’lik büyüme, ikinci çeyrekte %2,1’e geriledi.

Devamı için tıklayınız.

Geleneksel Perakende Bankacılık Modelleri Araştırması

Deloitte’un Bankacılık Raporu’na göre geleneksel perakende bankacılığının rekabetçi üstünlüğü, teknoloji ve sektöre yeni giren oyuncuların varlığı ile zayıflıyor.

Devamı için tıklayınız.

Ekonomik Görünüm: Merkez Bankalarının Gölgesinde

Dış talebin büyümeye katkısı artıyor. Türkiye ‘yeniden dengelenme’ sürecinde

Deloitte’un Ekonomik Görünüm raporuna göre küresel ekonomi yavaş da olsa iyileşmeye devam ediyor, Türkiye ekonomisinde ise büyümede görece bir yavaşlama söz konusu. 2014 yılsonunda büyümenin %3,5, enflasyonun ise %8,5 civarında olacağı tahmin ediliyor. Cari açığın ise GSYH’ye oranla %5,5-%6 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Bankaların Uzmanlaşması
Yeni stratejiler, yeni riskler neler?

Rapor bankaların daha iyi rekabet edebilecekleri alanlara odaklanarak uzmanlaşmalarının birçok avantaj sunduğunu ortaya koymaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Bankacılıkta Yetenek Araştırması 2013
Geleceğin Bankacılarını Etkileme 

Araştırma, dünya çapında 1350 Üniversite’den 100.000 ekonomi öğrencisi ile görüşülerek yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin bankacılık sektörüne karşı ilgilerini, beklentilerini ve bankacılık sektöründe kariyer hedeflerini ortaya çıkarmaktır.

Devamı için tıklayınız.

Türkiye Katlım Bankacılığı
Büyüme Yolundaki Önemli Adımlar

Raporda, katılım bankacılığının Dünya ve Türkiye’ deki konumu, Türkiye’de katılım bankacılığının değerlendirilmesi ve katılım bankacılığının gelecek trendlerine yer verilmektedir.

Devamı için tıklayınız.

 

Finansal Hizmetler Sektöründe İç Denetim
2014 Yılı Gündem Konuları

Finansal Hizmetler sektöründeki İç Denetçilerin rolü sorgulanmaya devam ediyor. İç Denetim’in şirketler için oldukça etkili yapılması ve organizasyona gözle görünür bir değer katması bekleniyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Sosyal medya kitle bankacılığında yeni bir ufuk mu?

Günümüzde sosyal medya konusu çok fazla tartışılıyor, ama bankacılıkta henüz bu kanalın nasıl kar rakamlarına yansıtılacağı konusunda görüş birliği bulunmuyor. Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan raporda sosyal medyanın bankacılık sektöründe bugünkü kullanımı, bundan sonrası için olası açılımlar, sosyal medyadan en iyi biçimde yararlanabilmek için bankaların izleyebilecekleri farklı roller ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler ele alınmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

 

2014 Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Raporu
Büyüme yolunda atılacak adımlar

5 yıldır süren çalkantılı dönemin ardından, banka ve sermaye piyasalarının yeni yeni durulması çok şaşırılacak bir durum değil. Bazı analizler 2014’te sektörün büyüme oranının artacağı hatta büyüme hızının ivme kazanacağını belirtmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Global Risk Yönetimi Araştırması
Standartları Yükseltmek

Deloitte’un 8. Global Risk Yönetimi Araştırması, Finansal Hizmetler Endüstrisinin bugün karşılaştığı zorluklar doğrultusunda risk yönetimi durumunu değerlendirmektedir.

Araştırma sonuçları; Ticari ve bireysel bankaların, sigorta şirketlerinin, varlık yöneticilerinin ve diğer finans kuruluşlarının mevcut risk yönetimi süreçlerini ve araçlarını güçlendirmek için önlerinde birçok önemli fırsat olduğunu ortaya koymaktadır.

Devamı için tıklayınız.

 

 

Finans Sektöründe Başarılı Büyüme Sırları
Fırsatlara hazır olma

Çalkantılı dönem sonrası Finansal Hizmetler şirketleri tekrar büyümeye odaklanmaya başlıyor.

Büyüme sağlayabilmek için şirketler dört konuda dengeyi kurmalıdır; düzen, yönetim, kontrol ve ekip… Son birkaç yıldır bankalar, yatırım şirketleri, sigorta ve güvenlik şirketleri yöneticileri ekonomik krizden kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu şirketlerin birçoğu kendi büyüme planlarını daha avantajlı bir durum oluşuncaya kadar askıya alarak mevcut durumlarını korudular. Şu anda ise bu şirketler için harekete geçme zamanı geldi.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?