Görüşler

Dördüncü Global UFRS Bankacılık Anketi

Bankalar UFRS 9 uygulamaları konusunda neler düşünüyor?

4. Global UFRS Bankacılık Anketi, 14 sistemsel açıdan önemli global finansal kuruluş da dahil olmak üzere, 54 büyük bankacılık grubunun, muhasebe ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler hakkındaki görüşlerini ele almaktadır.

Rapor, 14’ü sistemsel açıdan önemli global finansal kuruluşlar olmak üzere, 54 büyük bankacılık grubunun muhasebe ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ile ilgili görüşlerini ele almaktadır.

Önemli bulguların özeti:

·         UFRS 9 Finansal Araçlarının tüm aşamaları için gereken minimum süre 3 yıl olarak belirtilmiştir.

·         Muhasebe alanındaki değişiklilerin bankaların fiyatlandırmalarını etkileyeceği yönünde artan bir beklenti bulunmaktadır.

·         Ankete katılan bankaların yarısından fazlası, beklenen kayıp yaklaşımının, tüm kredi türleri için karşılık oranlarını %50’ye kadar artıracağını beklemektedir. Ankete katılan bankaların %70’i UFRS 9 ile beklenen karşılık kayıplarının şu anki düzenlemelerden daha fazla olmasını beklemektedir. Sermaye planlamasındaki belirsizlik, düzenleyicilerin değişime karşı nasıl cevap verecekleri henüz bilinmediği için devam edecektir.

·         Ankette kaynak sıkıntıları ve finans, kredi ve BT birimlerini içeren çok fonksiyonlu bir yapının koordine edilmesi önemli uygulama zorlukları olarak belirtilmiştir.

·         Bankaların %56’sı kredi veri mutabakatı ve kredi veri kalitesi hakkında endişe duymaktalar.

Dördüncü Global UFRS Bankacılık Anketi
Faydalı buldunuz mu?