Görüşler

Finansal altyapının geleceği

Blockchain teknolojisi finansal hizmetler sektörünü yeniden şekillendirebilir mi?

DLT (Distributed Ledger Technology) Projesi, Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte işbirliğiyle sürdürülen Finansal Hizmetler Sektöründe Dönüştürücü İnovasyon Projesi'nin en son safhasıdır. Proje, finansal hizmetler endüstrisinin alt yapısını dönüştürmek için Blockchain olarak da anılan DLT teknolojisinin potansiyelini araştırmaktadır.

 

Blockchain teknolojisi finansal hizmetler ekosisteminin hayal gücünü ve cüzdanını ele geçirmiş durumda. Bu rapor, finansal hizmetler fonksiyonlarının yeniden tasarlanabilmesi için açık bir görüş sunarak mevcut DLT araştırmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu çalışma, endüstri liderleri ve konunun uzmanları ile düzenlenen görüşmeler ve çok paydaşlı çalıştaylar aracılığı ile gerçekleşen ve 12 aydan uzun süren bir araştırmaya dayanmaktadır.

 

Finansal altyapının geleceği
Faydalı buldunuz mu?