Global IFRS Banking Survey

Görüşler

Küresel UFRS Bankacılık Anketi – 6. Sayı

Şimdiki zaman gibisi yok

Altıncı küresel UFRS Bankacılık anketi teknik UFRS değer kaybı gereksinimleri ve modelleme zorluklarının nasıl ele alındığına odaklanıyor ve müşterilere, regülatörlere ve daha geniş yelpazede pazara, sektör genelinde içgörüler sağlıyor.

  • Küresel Bankacılık UFRS Anketi önemli 16 finansal kurum dahil olmak üzere 91 bankanın görüşlerini paylaşıyor. Anketten çıkan önemli bulgular şu şekilde:
  • ·         Toplam tahmini program bütçeleri artmaya devam ediyor. Ancak UFRS 9’a geçiş tarihine iki sene kala bu bütçelerin dörtte üçünden fazlası hala harcanmayı bekliyor.
  • ·         Bankaların neredeyse yarısı UFRS 9 projesini tamamlamak için yeterli teknik kaynağa sahip olmadıklarını düşünüyor ve her dört bankadan biri, açığı kapatacak yeterli yetkinliklerin piyasada bulunmadığını düşünüyor.
  • ·         Bankaların %60’ı UFRS 9’a geçiş etkisini ya ölçmedi ya da ölçemedi. Ankete katılan bankaların çoğu, toplam değer kaybı karşılıklarının, varlık sınıfları genelinde %25’e varan bir artış göreceğini tahmin ediyor.
  • ·         Katılımcıların %70’i, UFRS 9’ bağlı olarak, 1. aşama sermaye yeterliliğinde 50 baz puana kadar bir azalım bekliyor. Büyük çoğunluk hala regülatörlerin UFRS 9 rakamlarını düzenleyici sermaye tahminlerine nasıl dahil edeceğini bilmiyor.
  • ·         Fiyat belirleyicilerin çoğu, ECL modeline geçişin ürün fiyatlandırması üzerinde bir etkisi olmasını beklerken, fiyat kabul edici konumdakilerin birçoğu hala bu durumun ürün fiyatlandırması üzerinde bir etkisi olmayacağını düşünüyor.
  • ·         Genel olarak, katılımcıların neredeyse yarısı önemli modelleme tasarımı sorularına ne cevap vereceklerinden emin değiller ve bu durum bankaların UFRS 9 programlarını ertelemelerine sebep olabilir.
  • ·         Temerrüte düşme olasılığı (PD) ile ilgili geçmiş verileri başta olmak üzere, veri kalitesi bankaların çoğunun en büyük endişesini oluşturuyor.
  • ·         IAS 8 gereksinimleri ve EDTF önerilerine rağmen, bankaların %40’ından fazlası 2018’den önce sayısal verilerini açıklamayı düşünmüyor. 
Küresel UFRS Bankacılık Anketi – 6. Sayı
Faydalı buldunuz mu?