Global IFRS Insurance Survey 2018

Görüşler

Küresel UFRS Sigorta Araştırması 2018

2021 geri sayımı devam ediyor: Sigorta şirketleri UFRS 17 uygulamasına hazırlanıyor

UFRS 17 Sigorta Sözleşmelerinin yayımlanmasından bir yıl sonra ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girene kadar iki yıldan uzun bir sürede küresel sigorta şirketleri yeni finansal raporlama rejiminde çalışmaya nasıl hazırlanıyor?

2018 Küresel UFRS Sigorta Araştırması, küresel sigorta şirketlerinin UFRS 17'e gösterecekleri tepki ve uyum için yapacakları hazırlıklara ilişkin kapsamlı ve bağımsız bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Deloitte adına Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından üstlenilen araştırma, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 340 üst düzey sigorta yöneticisinin bütçeleme konusundaki UFRS 17 uygulama zorluklarının ölçeği ve karmaşıklığı konusundaki görüşlerini, ihtiyaç duyulan teknolojiyi ve değişim için gerekli olan kaynak erişimini incelemektedir.

Anahtar çıkarımlar:

• Hazırlanmak için geniş zaman yok

Global sigorta şirketleri, uygulama tarihi olan 1 Ocak 2021 (yüzde 45'inin güçlü bir güven düzeyini ifade ediyor) tarihinde yüzde 90 oranında uyum sağlayacağından emin olduklarını vurguluyor. Sonuçlar sigorta şirketi tipine göre değişiklik gösteriyor, sağlık sigortacılarının yüzde 60'ı çok eminken, hayat sigortası sahiplerinin yalnızca yüzde 37'si bu seviyede eminler. Bölgesel bir perspektiften bakıldığında, Avrupa diğer bölgelere göre daha emindir.

• Teknolojide yenilenme gerekli

Sigortacıların yüzde 87'si, sistem teknolojisinin yeni verileri tutmak ve uyumluluk için gerekli hesaplamaları yapmak için yenilemeler gerektireceğine inanıyor. Veri girişlerinin tutulması da en büyük teknoloji sorunu olarak gösterildi.

• Önemli uygulama maliyetleri bütçelendirilmiştir

Sigorta şirketlerinin çoğunluğu şu anda bütçeye ilişkin bazı beklentiler belirledi. Sonuçlar, beklenen harcamaların 2013'te yakalanan beklentilerden önemli ölçüde daha fazla olduğunu gösterdi. Sigorta şirketlerinin yüzde 35'i, uyumluluk sağlamak için 50 milyon Avro'dan fazla harcama yapmayı bekliyor, beş yıl öncesine göre bu oran yalnızca yüzde 7'ydi.

 

Küresel UFRS Sigorta Araştırması 2018
Faydalı buldunuz mu?