Global IFRS Insurance Survey 2018

Görüşler

Küresel UFRS Sigorta Araştırması 2018

2021 geri sayımı devam ediyor: Sigorta şirketleri UFRS 17 uygulamasına hazırlanıyor

UFRS 17 Sigorta Sözleşmelerinin yayımlanmasından bir yıl sonra ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girene kadar iki yıldan uzun bir sürede küresel sigorta şirketleri yeni finansal raporlama rejiminde çalışmaya nasıl hazırlanıyor?

The 2018 Global IFRS Insurance Survey aims to provide a comprehensive and independent overview of how global insurers are reacting to and preparing for IFRS 17 adoption.

Undertaken by the Economist Intelligence Unit (EIU) on behalf of Deloitte, the survey explores the views of 340 senior insurance executives from across North America, Europe and Asia on the scale and complexity of IFRS 17 implementation challenges surrounding its budgeting, the technology needed to comply, and the availability of resources to deliver the change.

Key takeaways:

  • Just enough time to get ready
    Global insurers are cautiously confident that they will meet the implementation date with 90 percent responding that they believe they will be compliant by 1 January 2021 (45 percent expressed a strong confidence level). Results varied by insurer type, with 60 percent of health insurers indicating they are very confident, while only 37 percent of life insurers responded with the same level of certainty. From a regional perspective, Europe is more confident than other regions.
  • Upgrading technology is necessary
    87 percent of insurers believe their systems technology will require upgrades to capture the new data and perform the calculations required for compliance. Capturing data inputs was also cited as the largest technology challenge.
  • Significant implementation costs have been budgeted
    The majority of insurers have now set some expectations around budget, with results showing the expected spend to be significantly greater than expectations captured in 2013. 35 percent of insurers expect to spend more than €50M to meet compliance, compared with only 7 percent five years ago.

2018 Küresel UFRS Sigorta Araştırması, küresel sigorta şirketlerinin UFRS 17'e gösterecekleri tepki ve uyum için yapacakları hazırlıklara ilişkin kapsamlı ve bağımsız bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Deloitte adına Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından üstlenilen araştırma, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 340 üst düzey sigorta yöneticisinin bütçeleme konusundaki UFRS 17 uygulama zorluklarının ölçeği ve karmaşıklığı konusundaki görüşlerini, ihtiyaç duyulan teknolojiyi ve değişim için gerekli olan kaynak erişimini incelemektedir.

Anahtar çıkarımlar:

• Hazırlanmak için geniş zaman yok

Global sigorta şirketleri, uygulama tarihi olan 1 Ocak 2021 (yüzde 45'inin güçlü bir güven düzeyini ifade ediyor) tarihinde yüzde 90 oranında uyum sağlayacağından emin olduklarını vurguluyor. Sonuçlar sigorta şirketi tipine göre değişiklik gösteriyor, sağlık sigortacılarının yüzde 60'ı çok eminken, hayat sigortası sahiplerinin yalnızca yüzde 37'si bu seviyede eminler. Bölgesel bir perspektiften bakıldığında, Avrupa diğer bölgelere göre daha emindir.

• Teknolojide yenilenme gerekli

Sigortacıların yüzde 87'si, sistem teknolojisinin yeni verileri tutmak ve uyumluluk için gerekli hesaplamaları yapmak için yenilemeler gerektireceğine inanıyor. Veri girişlerinin tutulması da en büyük teknoloji sorunu olarak gösterildi.

• Önemli uygulama maliyetleri bütçelendirilmiştir

Sigorta şirketlerinin çoğunluğu şu anda bütçeye ilişkin bazı beklentiler belirledi. Sonuçlar, beklenen harcamaların 2013'te yakalanan beklentilerden önemli ölçüde daha fazla olduğunu gösterdi. Sigorta şirketlerinin yüzde 35'i, uyumluluk sağlamak için 50 milyon Avro'dan fazla harcama yapmayı bekliyor, beş yıl öncesine göre bu oran yalnızca yüzde 7'ydi.

 

Küresel UFRS Sigorta Araştırması 2018
Faydalı buldunuz mu?