Digital Banking Maturity 2020

Analizler

Dijital Bankacılık Olgunluğu 2020

Bankalar dijital (d)evrime nasıl tepki veriyor?

5 kıtada, 39 ülkede, 318 bankanın küresel değerlendirme çalışması

Dijital bireysel bankacılık kanallarının geniş kapsamda değerlendirildiği “Dijital Bankacılık Olgunluğu 2020” 4. baskısı tamamlandı. Bu çalışma, liderlerin dijitalleşme yarışını kazanmak için neler yaptıklarını bizlere göstermeye yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, araştırma bireysel bankacılığın dijital kanallarına ilişkin kapsamlı bir "gizli müşteri" değerlendirmesi ve gelecekteki gelişmeler hakkında bir iç görü sağlamaktadır.

Dijital Bankacılık Olgunluğu Çalışması, bankaların sürekli değişen ortam ve şartlara hızlıca uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

Temel çıkarımlar

Çalışma hakkında:

Dijital Bankacılık Olgunluğu (DBM), 39 ülkeden 318 bankanın dijital bireysel bankacılık kanallarını analiz ederek bankalar arasında dijital olgunluk derecelerini üç bileşende değerlendirdi:

1. Fonksiyon karşılaştırması

Her banka için bireysel vadesiz hesaplarda, "gizli müşteri" yaklaşımı kullanılarak, 1108 dijital işlevin analiz etmektedir.

- 6 ana başlıkta müşteri deneyiminin değerlendirilmesi

- 13 temel bankacılık ürününün dijitalleşmesinin analizi

- Dünyanın önde gelen uygulamalarını içeren işlevsellikler örnekleri

2. Müşteri ihtiyaçları araştırması

Ankete dayalı araştırma (ankete katılan 4,9 bin müşteri) en önemli 26 bankacılık faaliyetini ve tercih edilen kanalları (şube, internet, mobil) belirlemeye odaklanmıştır.

- En yaygın bankacılık faaliyetleri açısından kanallar arasındaki müşteri tercihleri

3. Kullanıcı deneyimi çalışması

Müşterilerin kullanıcı deneyimi algısını analizi etmektedir

- Bir banka ile ilişkilerin tüm aşamalarını kapsayan 10 faaliyet alanını yansıtan 19 kullanıcı deneyimi senaryosu

- Mobil uygulamaların kapsamlı bir kullanıcı deneyimi (UX) izlenimini gösteren kullanıcı deneyimi anketi (UEQ)

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Faydalı buldunuz mu?