Global IFRS Banking Survey

Görüşler

Farklılaşmak için  nesnelerin interneti (loT connectivity) bağlantısını kullanmak

Sigortacılıkta Nesnelerin İnterneti  

Bağlantıda olmak, insanların araçları, evleri ve bedenleri ile olan ilişkilerini değiştiriyor ve sigorta şirketleri bu değişimin hızına ayak uydurmaya çalışıyor. Daha erken bir aşamada olsa bile Nesnelerin İnterneti teknolojisi, sigorta şirketlerinin değerleme, fiyatlandırma ve risk limitleme süreçlerini yeniden şekillendirebilir ve bu durum endüstri için geniş yelpazede potansiyel sonuçları beraberinde getirebilir.

Sigortacıların büyüme rotası: Geleceği sahiplenin

1997 yılında Progressive Insurance gerçek zamanlı online otomobil sigortası satışları ile sektördeki internet kullanımına öncülük etti. Progressive şirketinin inovatif yaklaşımı uzun zamandır süregelen köklü ticari dengeleri yıkarak muhafazakar bir sektör olan sigorta sektöründe geleneksel dağıtım kanallarının çalkalanmasına ve fiyat şeffaflığı ile müşterilerin güçlenmesine sebep oldu.

Nesnelerin İnterneti uygulamalarının sigorta sektöründeki potansiyelini daha iyi anlayabilmek için Deloitte Finansal Hizmetler Merkezi, Wikistrat ile birlikte, teknolojinin finansal hizmetler sektörünün geleceğine ne gibi etkileri olacağını araştırmak için kitle kaynaklı simülasyon düzenledi. Araştırmacılar 20 ülkeden katılımcılarla görüşerek (13 doktora sahibi, 24 siber ve teknoloji uzmanı, 20 finans uzmanı ve 6 girişimci) onlara Nesnelerin İnterneti teknolojisinin finansal hizmetler kapsamında nasıl uygulanabileceğini sordu. Sonuçlar halihazırda uygulanan veya uygulanacak senaryoların kapsamlı bir derlemesinden daha ziyade araştırmaya katılan analistlere göre Nesnelerin İnterneti teknolojisinin sektörü nasıl tekrardan şekillendirebileceğinin örneklerini sunuyor.

Örnek vermek gerekirse bir sigortacı, gelir tablosundaki kayıp bileşenini dönüştürmek için Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak doğrudan karlılığı arttırabilir. Dikkatlice toplanmış ve analiz edilmiş Nesnelerin İnterneti bazlı veriler sayesinde sigorta şirketleri savunmacı duruşlarından - riski poliçe sahipleri arasında dağıtmak ve kayıplarını telafi etmek- daha atak bir pozisyona geçebilir - poliçe sahiplerine kayıpları engellemek için yardım etmek ve sigortacıların en baştan talepleri/alacakları engellemesi. Talepleri engelleyerek sadece artan karlılığın getirilerini toplamakla kalmayıp aynı zamanda primleri düşürebilir ve müşterileri elde tutma oranlarını iyileştirmeyi hedefleyebilir.

Hem gerçek hayattan hem de spekülatif örneklerden bazıları:

·         Ticari merkezlerin altyapısına yerleştirilmiş sensörler duman, küf ya da zehirli gazlar gibi güvenlik tehlikelerini izleyerek, potansiyel bir tehlikeyi önlemek ya da en azından tehlikenin etkilerini azaltmak gibi çevresel düzenlemelere olanak tanıyabilir.

·         Giyilebilir sensörler yüksek riskli alanlarda çalışanların hareketlerinin izlenmesini sağlayabilir ve işverenlere gerçek zamanlı veriler göndererek çalışanların potansiyel bir tehdit anında uyarılmalarına ve aynı zamanda iş yeri kazalarında dolandırıcılık riskini azaltmaya olanak sağlayabilir.

·         Akıllı ev sensörleri nemi ve duvar içindeki boru sızıntılarını tespit edip ev sahibine boru patlamadan önce alarm gönderilmesini sağlar. Bu hem sigortacıları büyük bir geri ödemeden hem de ev sahiplerini hatırı sayılır bir rahatsızlıktan ve yeri doldurulamayacak zararlardan kurtarabilir.  Aynı şey iş mülkiyetlerine ve ticari makinalara yerleştirilen Nesnelerin İnterneti sensörleri için de söylenebilir. Bu sensörler de mülk hasarlarını, çalışan ve müşteri yaralanmalarını ve iş kesintisi kayıplarını azaltabilir.   

Sigortacılıkta Nesnelerin İnterneti
Faydalı buldunuz mu?