Görüşler

Perakende finansal hizmetlerinde inovasyon stratejileri:

Takipçilikten liderliğe nasıl geçilir?

Finansal hizmetler alanındaki firmaların çok büyük bir kısmı takipçilerden oluşsa da, takipçilerin öncüleri yakalama arayışında onlara çok az yol gösterilmektedir. Bu araştırma, sektördeki takipçilerin karşılaştığı iki önemli soruya cevap vererek bu açığı doldurmayı amaçlamaktadır.

Finansal hizmetler sektöründeki firmaların çok büyük bir kısmı takipçilerden oluşsa da, takipçilerin öncüleri yakalama arayışında onlara çok az yol gösterilmektedir.  Gösterilen yol da nadiren finansal hizmetler endüstrisine yoğunlaşmaktadır.

Biz bu boşluğu, finansal hizmetlerdeki takipçilerin karşılaştığı iki önemli soruya değinen bir araştırma ile doldurmayı amaçladık.

1.       Takipçiler piyasa liderliği konumuna gelmek için ne yapabilirler? Finansal hizmetlerdeki takipçilerin öncü firmaları yakaladığı örnek durumları incelediğimizde, takipçilerin ürün fiyatlarını öncülerinkinden daha aşağı çekmektense hizmet kalitesini artırmaya odaklandıklarını gördük. Bunu da daha iyi müşteri hizmetleri ya da fonksiyonalite gibi fiyat dışı değerler eklenerek yapılmaktadır.

2.       Bunu nasıl yapabilirler? Başarılı finansal hizmetler sektöründeki takipçiler, firmanın güçlü özellikleri üzerine kurulu çeşitli yenilikçi çözümler sunarak rakiplerinden daha fazla fiyat dışında değerler yaratmaktadır.

Şirketlerin önemli rekabet avantajı oluşturmak ve uzun dönemde başarı elde etmek için faydalanabilecekleri 3 ana kategori bu raporda anlatılmaktadır: kurumsal yapılanmaya yönelik yenilikler (süreçler, kar modeli, yapısı), sunulan çözümlere (hizmet/ürün) yönelik yenilikler ve deneyime yönelik yenilikler.

Perakende finansal hizmetlerinde inovasyon stratejileri Takipçilikten liderliğe
Faydalı buldunuz mu?