Görüşler

Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme

‘Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme’ raporu, acentelik mesleğine yönelik yurt dışı uygulamalarını dikkate alarak Türkiye acenteleri için ortak bir vizyonun belirlenmesini ve bu sayede sektörün gelecekte daha sağlam bir yapıda faaliyet göstermesini amaçlıyor.

TOBB - Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Deloitte Türkiye işbirliği ile hazırlanan “Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme” çalışması; yurtdışı sigortacılık ve sigorta acenteciliği uygulamaları hakkında kapsamlı bir inceleme sunuyor. Türkiye’nin 2023 sigorta acenteliği vizyonunun “Müşteri odaklı ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösteren, ‘profesyonel acente’ olmak” olarak belirlendiği raporda; bu vizyona ulaşılması için sigorta acenteleri dönüşüm projesinin ana hatları tanımlanıyor.

Proje kapsamında, aşağıdaki öncelikli adımların atılması gerektiği belirtiliyor:

·         Acenteler için etkin bir denetim mekanizmasının kurulması

·         Acentelerin birleşmesinin özendirilmesi ve bunun için finansman desteği sağlanması

·         Acentelerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir akademinin kurulması

·         Sigorta acenteleri dijital bilgi ve veri akış platformunun oluşturulması

·         Acentelerin teknolojik altyapı yatırımları yapmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi

·         Sigortacılık konusunda bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

 

Rapor içerisinde yer alan ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Sigorta Geleneksel ve Dijital Satın Alma Eğilimleri” anket çalışması sonuçlarına göre ön plana çıkan bazı bulgular:

·         Sigorta bilinirliğinin en yüksek olduğu 5 ürün sırasıyla; kasko, zorunlu deprem, sağlık, hayat ve zorunlu trafik olarak ortaya çıkıyor.

·         Katılımcıların orta vadede yeni poliçe satın alma eğilimlerini tespit etmek adına yöneltilen soruya olumlu yanıt veren katılımcıların, en fazla satın almayı düşündükleri ilk iki ürün sağlık sigortası ve BES olarak ifade ediliyor.

·         Katılımcılara, yakın gelecekte sigorta poliçelerinin dijital kanallardan kullanımı eğilimine ilişkin yaklaşımları sorulduğunda, katılımcıların (özellikle genç segmentin) %47’si dijital kanalları yakın gelecekte tercih edeceğini belirtiyor.

 

Acenteler arasında gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre, elde edilen bazı önemli bulgular aşağıdaki gibidir:

·         Acentelerde ortalama 3 kişi çalışıyor.

·         Acentelerin aylık maliyeti ortalama 7.010 TL’dir.

·         Acentelerin ortalama aylık 984 TL kira ödediği ve ortalama bir çalışanın maliyetinin aylık 1.980 TL olduğu belirtiliyor.

·         Acente maliyetlerinin en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak ortaya çıkıyor.

·         Acente maliyetlerinin en düşük olduğu iller sırasıyla Tunceli, Muş ve Hakkari olarak belirtiliyor.

·         Sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları ankete katılan acentelerin %80’i tarafından sorun olarak görülüyor. En büyük rekabetin banka kaynaklı olduğu iletiliyor.

·         Türkiye’de tarihsel sigorta kanal dağılımı trendinin gelecekte de devam etmesi durumunda, acentelerin primlerden aldıkları payın düşeceği gözleniyor.

Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme
Faydalı buldunuz mu?