Görüşler

Türkiye Katılım Bankacılığı

Büyüme yolundaki önemli adımlar

Raporda, katılım bankacılığının Dünya ve Türkiye’ deki konumu, Türkiye’de katılım bankacılığının değerlendirilmesi ve katılım bankacılığının gelecek trendlerine yer verilmektedir.

Türkiye’de 2000’li yılların başında katılım bankaları, bankacılık sektörü toplam aktiflerinin yüzde 2’sine ancak ulaşırken, 2010 yılında bu oran yüzde 4,3’e yükseldi. Özellikle son beş yıldaki hızlı büyüme ivmesi sonucu 2013’ün üçüncü çeyreği itibariyle 90,7 milyar liralık aktif büyüklük ile bu oran yüzde 6,1’e ulaştı.

Katılım bankacılığı kârlılık performansları değerlendirildiğinde ise dünyada tüm pazarın yüzde 50’den fazlasına sahip Malezya, Endonezya ve Körfez ülkelerine kıyasla Türkiye’nin daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Ek olarak Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya ile birlikte katılım bankaları içinde önde gelen pazarlar içinde yer alıyor. Dünyada katılım bankacılığı varlıklarının yüzde 36’sı Iran, yüzde 17’si Malezya, yüzde 14’ü Suudi Arabistan’da bulunurken, Türkiye bu listede yüzde 3,1 paya sahip olduğu görülüyor.

Türkiye Katılım Bankacılığı Raporu
Faydalı buldunuz mu?