outlook for financial markets regulation

Görüşler

Finansal piyasalar yasal düzenlemelerine ilişkin öngörüler

2015 için ilk 10

EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi, 2015’te mevzuat gündeminde önemli gelişmelerin yaşanmasını beklediği 10 önemli alanı ortaya koydu.

Yasal düzenlemeler açısından 2015’te ilk 10 

Finansal piyasalar yasal düzenlemelerine ilişkin öngörüler raporu, 2015’te finansal piyasalara ilişkin yasal düzenlemeler gündeminde EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi tarafından önemli gelişmelerin yaşanması beklenilen 10 önemli alanı ortaya koymaktadır.

Yasal düzenlemeler açısından 2015’te ilk 10

1. Finansal sektörde yapısal reform ve çözüm

2015’teki değişiklikler

Bankaların bazı aktivitelerini belirli bir amaca yönlendirme/sınırlandırma gereklilikleri senelerdir tartışılmasına rağmen bu konunun uygulanması konusunda çok az ilerleme talep edildi. Ancak bu durum 2015 yılı içerisinde değişecek.

2. Yeni kurumlar uygulamada

Keskin öğrenme eğrileri

ECB’nin (bölgenin en yeni gözetimcisi)  denetim ve iyi uygulama kültürünü Euro Bölgesi’nde elden geçirmesiyle birlikte 2015’te bankalar keskin bir öğrenme eğrisini tırmanmaya devam edecek. SRB’nin de işlemeye başlamasıyla; merkezi çözüm mercisi 5 Euro Bölgesi uluslararası bankası için çözüm aksiyonlarının yönlendirilmesinde önemli bir etkiye sahip olacak.

3. Veri ve yasal düzenlemelere ilişkin raporlama

Önümüzdeki yıl için kritik

Finansal krizin başlangıcından bu yana gözetimcilerin daha ayrıntılı verilere iştahı artıyor. Çeşitli girişimler birleşerek raporlamayı bu sene bir kez daha bankalar için kritik hale getirecek. 

4. Kültür ve müşteriye yaklaşım

Değişimi uygulamak

Kültür ve müşteri yaklaşımı ön plana çıkacak. Finansal hizmetlerde şimdi herkes kültür hakkında konuşsa da, asıl zorluk kültürü “oluşturmak”ta yatıyor. 2015 senesinde gözetimciler bu alanda ilerlemenin somut delillerini görmeyi bekliyor.

5. Rekabet ve inovasyon

Strateji ve iş modellerine etkiler

Nisan 2015’ten itibaren FCA (Financial Conduct Authority) ve CMA İngiltere’de, finansal hizmetler sektöründe eş zamanlı rekabet düzenleyicileri olacak. Her ikisinin de gözden geçirmeleri devam ediyor ve yeni yıl ile birlikte odaklanacakları alanlar netleşecek.  Büyük bankaları ve ürünleri zorlayan daha küçük bankalar ve ürünler yakından izlenecek. Aynı tarihten itibaren, rekabet amacı olan yeni PSR (Payment System Regulator) kendi sorumluluklarının tamamını üstlenmeye başlayacak. Ödeme hizmetlerinin dijital inovasyonun en ön safhalarında yerini aldığı bankacılıkta, PSR’ın görevi daha da önemli olacak. PRA’nın (Prudential Regulation Authority) artık rekabeti teşvik etmek gibi ikincil bir görevi de olacak. 

6. Stres testi ve risk yönetimi

Gelişmeye Devam

ECB’nin detaylı değerlendirmesi sona ermiş olabilir ancak her şey burada bitmiyor. Stres testleri İngiltere, Euro Bölgesi ve Amerika’da gelişmeye devam edecek ve giderek daha önemli bir gözetim aracı haline gelecek. Otoriteler, testlerin  yetki alanlarındaki rolü konusunda kendilerini daha rahat hissettikçe, sınırlar arası koordinasyona ilişkin söylentiler daha da artacak.

7. Sermaye Piyasası Birliği

Yeni bir gündem mi?

CMU (Sermaye Piyasası Birliği) yeni Avrupa Komisyonu’nun en önemli girişimlerinden biridir. Girişimin öncelikli hedefleri arasında iş olanaklarını artırmak, ekonomik büyüme sağlamak ve daha dayanıklı bir finansal sistem geliştirmektir. Bankalar Birliğine kıyasla, CMU (Sermaye Piyasası Birliği) Avrupa Birliği’nin genelinde geçerli olacak ve yeni pazarların büyümesine destek olmaya çalışacaktır. 

8. İş Modeli Karması

Kısıtlar dünyası

Bankalar, Basel III gereksinimlerini karşılamak için değişikliklere giderken, temel stratejik zorluk, aşağıdaki kısıtlamalar devreye girdikten sonra, hangi iş modelinin ve aktivitelerinin uygulamaya devam edileceğidir:

·         Sermaye

·         Likidite

·         Borçluluk

·         Stres testi

·         Toplam zarar karşılama kapasitesi gereksinimleri

9. Solvency II ve sigorta sermayesi

Daha büyük bir etki mi?

2014’te uzun vadeli garanti paketi üzerinde anlaşmaya varılması ile Solvency II’nin uygulamaya konması için 2015’te hazırlıkların son senesine girildi. 2015’teki başlıca gelişme Devredilen İşlemlerin onaylanması ile tüm AB üye ülkeleri tarafından ulusal yasaya dönüştürülmesi olacak.

Gözetimciler için yönergeler aşağıdaki sistemler üzerinden yayımlanmıştır:

·         Yönetim

·         Kendi risk ve ödeme gücü (Solvency) değerlendirmesi

·         Raporlama

·         Rejimin uygulanmasına yönelik şirketlerin hazırlanması amacıyla iç model uyumu onayı için ön başvurular

10. Piyasa yapılarının etkileşimi

Farklı ülkelerdeki etkileri

Finansal piyasalar yapıları, yasal düzenlemelerin getirdiği birçok zorunluluk tarafından radikal bir şekilde değişime uğruyor. Yaşanan değişimin sonucunda bu piyasa katılımcıları ile piyasalar arasındaki etkileşim de değişecek. Eski dokunulmazlıklar daha tam olarak yok olmadı ve yakın zamanda da yok olacağa benzemiyor.  2015’te, Amerikan türev uygulamalarına yönelik, türev alım-satımı gerçekleştiren coğrafyalara etkisi olacak önemli bir dengeleme kararı bekleniyor.  MiFID II/MiFIR, erişim, uygulama, raporlama ve alım-satım sonrası işlemleri gibi alım satış döngüsünün tüm aşamalarını etkileyecek. Önümüzdeki iki yıl içerisinde MiFID’nin tüm önemli teknik detayları üzerinde tartışmalar bekleyebiliriz.

Faydalı buldunuz mu?