Görüşler

Rekabette öne çıkmak

Finansal hizmetler şirketleri nasıl kazanabilir?

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar inovasyon konusuna nasıl bakıyorlar? Firmalar sektöre yeni giren şirketler ve değişime yol açan trendler doğrultusunda kurumlarını sessizce dönüştürüyorlar.

Yenilikçi firma nedir? Sıradan bir kişi yenilikçi firmaları yazılım teknolojisi, alternatif enerji, biyomedikal mühendislik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler olarak tanımlar. Çok az kişi ise, ilk paralar kadar eski bir ticaret alanı olan finansal hizmetler sektöründen bir yenilikçi firma ismi söyleyecektir.

Yakın zamanda global olarak bankacılık, sigortacılık ve yatırım yönetimi firmalarından 200 yönetici üzerinde bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmaya katılanların dörtte biri 30 milyar dolardan fazla geliri olan firmaların finans ve operasyonlarında çalışmaktadır. Katılımcılara önümüzdeki üç ila beş sene içerisinde rekabetin önünde olmak için nelerin önemli olduğunu sorduk.

Araştırma sonuçlarına göre firmalar pazara yeni giren firmalar ve değişime yol açan trendler doğrultusunda sessizce işlerini gözden geçiriyorlar. Yasal düzenlemelere karşı hem pragmatik hem de iyimser yaklaşıyorlar. 21. yüzyılın iş gücünün en iyisini çekmek ve şirketlerinde tutmak için yeni yollar benimsiyorlar. Ayrıca karlılığı, yasal düzenlemelere uyumu ve üstün müşteri deneyimini de dikkate alarak çeşitli faaliyet alanlarında pek çok dijital inisiyatifi hayata geçiriyorlar.

Araştırmadan temel bulgular:

·         Dönüşüm norm haline geliyor: Yöneticilerin üçte ikisi yeni girişimlerin kendi endüstri segmentlerini etkilediklerini belirtiyorlar.

·         Bankacılık sektörü daha fazla dönüşümden geçiyor: Sigorta sektörüne göre bankacılık sektöründekiler %50 daha fazla oranda yeni girişimcilerin ve dönüşüme yol açan eğilimlerin kendi sektörlerini ciddi ölçüde etkilemesini beklemekteler.

·         İşin sırrı inovasyon: Yöneticilerin %82’si mevcut ortamda yenilikçiliğin en önemli unsur olduğuna inanıyorlar.

·         Mevzuatlar bölgeye göre değişiyor: Asya ve Avrupa’dan araştırmaya katılanlar Amerika kıtasındaki katılımcılara göre iki kat daha fazla oranda yeni mevzuatların çıkması beklentisi içindeler.

·         Pazarda başarılı olmak için önemli olarak görülen alanlar: Katılımcılar öncelik sırasına göre inovasyon ve yeni ürün/hizmetleri, dijital dönüşümü, mevzuatları ve yetenek ihtiyaçlarını pazarda başarılı olmak için önemli alanlar olarak belirtmektedir.

·         İnsan sermayesi stratejisi başarının anahtarı: Yeteneklerin firmada tutulması (%90), doğru pozisyona göre doğru beceriler (%85) ve yeteneğin yönetimi (%85) anahtar stratejiler olarak görülmektedir.

 

Rekabette öne çıkmak Finansal hizmetler şirketleri nasıl kazanabilir?
Faydalı buldunuz mu?