Görüşler

Sigortacılıkta stratejik risk yönetimi

Bekleyen dalgalı sularda ilerlemek

Sigortacılar giderek, firmaların değer önerisini ve temel iş modelini olumsuz etkileyebilecek çeşitli stratejik risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Yenilikçi teknolojiler ve rekabetçiliği etkileyen yeni kavramlar, işletmelerin her alanını hızla ve kökten etkilemektedir. Stratejik risk yönetimi (SRM) yapısıyla inşa edilmiş şirketler ise dalgalı sularda akıntının yönü değiştikçe, proaktif aksiyonlar alabilir ve rahatlıkla ilerleyebilirler.

Sigortacılıkta stratejik risk

Günümüzün hızla gelişen ve giderek dijitalleşen ekonomisinde ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve müşteri tercihlerindeki dönüşümsel trendlerin firmaların ve sektörlerin iş yapış şeklini değiştirme hatta yerlerini alma potansiyeli giderek artmaktadır. Sigortacılık sektörü de firmaların temel değer önerisini ve operasyonlarını tehlikeye sokabilecek benzer stratejik risklerle karşı karşıyadır.

Diğer sektörlerin aksine, risk yönetimi, halihazırda sigorta şirketlerinde var olan ana faaliyetlerden biri olup, bir çoğu kurumsal risk yönetimi (ERM) yaklaşımlarını benimsemiş durumdadır. Fakat bu risk yönetimi programları geleneksel olarak; sigortacıların değer önerisini ve iş modellerini dönüştürecek nitelikteki, öngörülmesi, ölçümlenmesi ve azaltılması son derece güç olan stratejik riskleri ele alacak şekilde tasarlanmamıştır.

Oyunun kurallarını değiştiren teknolojilerle ve geleneksel olmayan kaynaklardan gelen rekabet ile daha iyi başa çıkabilmek adına sigortacılar, yalnız dönüşüme yol açan trendlerin potansiyel zararlarını yönetmek için değil, aynı zamanda bu yeniliklerden doğan fırsatları kendi menfaatlerine çevirerek hızlı bir büyüme yakalayabilmek amacıyla stratejik risk yönetimini (SRM) bütünsel bir çerçeve kapsamında benimsemelidir. Şirketlerin karşı karşıya olduğu tehditler dönüşüme yol açma niteliğinde olsalar da; stratejik risk yönetimine geçiş, sigorta şirketlerinin risk yönetim olgunluk eğrisindeki bir sonraki doğal adım olarak düşünülebilir.

Sigortacılıkta stratejik risk yönetimi
Faydalı buldunuz mu?