Görüşler

Sigortacılık Sektöründe Yetenek 2015

Genç yetenekler için sektörün daha çekici kılınması

Deloitte’un 30 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre sigortacılık sektörü, globalde 30 sektör arasında 18’inci sırada bulunurken, Türkiye’de de işletme ve ekonomi öğrencilerinin tercihlerinde geri sıralarda yer alıyor. Nitekim araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında sigorta sektörünün öğrenciler açısında çekiciliğinde Türkiye 20. sırada bulunuyor.

Rapora göre, sigortacılık sektörünün farkındalığı hem toplumda, hem sunduğu kariyer fırsatları açısından Türkiye’de henüz düşük seviyede. Yazılan brüt primlerin gayri safi yurt içi hasılaya oranına bakıldığında Avrupa’daki bazı pazarların (2014 için Türkiye 1,45; Fransa 9,1; Almanya 6,5) oldukça altında yer alınması da bu durumu destekliyor. Sigortacılık sektörü; yetenek arayışında holdingler, hızlı tüketim, bilgisayar ve yazılım, bankacılık gibi sektörlerle rekabet halinde bulunuyor.

 

Öğrencilerin ilk 5 ideal işvereni

Türkiye’de sigortacılığa eğilimi olan öğrencilerin ilk beş ideal işvereni arasında, sırasıyla; Koç, Sabancı, Türkiye İş Bankası, Türk Havayolları ve Ziraat Bankası yer alıyor. Öğrencilerin holding kuruluşlarına ilk beş sıralamalarının başında yer vermeleri; holdingleri köklü olmaları, güven inşa etmeleri, global iş ortaklıklarına sahip olmaları ve tek bir sektör yerine farklı sektörlerde kariyer imkanları sunmaları nedeniyle diğer sektörlerden daha çekici bulduklarına işaret ediyor.

Sigortacılık Sektöründe Yetenek 2015- Türkiye

Dünyada iş-özel hayat dengesi, Türkiye’de liderlik ve yöneticilik yapmak öncelikli kariyer hedefi

Dünya genelinde bankacılığa eğilimi olanlar ‘iş-özel hayat dengesini’ en öncelikli kariyer hedefi olarak görürken, ikinci sıraya ‘işlerinin güvende olmasını’, üçüncü sıraya ise ‘kişilere liderlik ya da yöneticilik yapmayı’ yerleştiriyor.

Türkiye’de ise durum farklı seyrediyor. Türkiye genelinde sigortacılığa eğilimi olan öğrenciler; ‘girişimcilik/yaratıcılığı’, ‘uluslararası bir kariyere sahip olmayı’ ve ‘kişilere liderlik ya da yöneticilik yapmayı’ kariyer hedeflerinde ilk üç sıraya koyuyor.     

Sigortacılık Sektöründe Yetenek 2015
Faydalı buldunuz mu?