Görüşler

Kalkışa hazır: Finansal hizmetler sektörünü değiştirmesi beklenen beş mega trend

Bu rapor, ana hesaplar, ödemeler, sermaye piyasaları, yatırım yönetimi ve sigorta gibi finansal hizmetler sektöründeki iş kollarını etkileyen inovasyon kümelerini ortaya koymaktadır.

Deloitte, Dünya Ekonomik Forumu’yla birlikte finansal hizmetler sektörünün geleceğine dair ortak bir çalışma gerçekleştirmiştir. Amaç, değişime yol açan inovasyonların günümüzde var olan şekliyle finansal hizmetler sektörünü nasıl yeniden şekillendirdiklerinin anlaşılmasıdır.

İnovasyonlar kümeler halinde ortaya çıkmaktadır. Bu kümeler ilk olarak birbirlerinden bağımsız gözükse de, birtakım ortak noktaları bulunmaktadır. Öncelikle, en çok karşılaşılan inovasyonlar platform tabanlı olup veri açısından yoğun ve az sermaye gerektirmektedir. Ayrıca bu yenilikler, rekabetçilik sınırlarını da aşmaktadır. Her bir inovasyon kümesi, yalnızca mevcut firmalar ve müşterileri için değil, finansal hizmetler ekosisteminin tamamı için de çok büyük etkileri beraberinde getirmektedir.

Bu makalede, farklı inovasyon kümelerinin ana hesaplar, ödemeler, sermaye piyasaları, yatırım yönetimi ve sigortacılık alanlarında işi nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Sonrasında ise, eldeki mevcut bilgiler dahilinde birtakım varsayımlar da göz önünde bulundurularak, söz konusu yeniliklerin ileride nasıl şekilleneceği konusu analiz edilmektedir.

 

Kalkışa hazır: Finansal hizmetler sektörünü değiştirmesi beklenen beş mega trend

Finansal Hizmetler Sektörünün Geleceği: 

Deloitte’un katkılarıyla hazırlanan bir Dünya Ekonomik Forumu raporu 

Hızla gelişmekte olan teknoloji, müşteri beklentilerinin gelişmesi ve yasal ortamın değişmesi, finansal hizmetler sektöründe dönüşüme yol açan inovasyonların ortaya çıkması için zemin hazırlamaktadır. Kripto-dövizden “büyük veri”ye hatta bireyler arası (peer-to-peer) borç verilmesine kadar çok sayıda finansal-teknolojik inovasyon müşterilerin, yatırımcıların ve köklü büyük firmaların ilgisini ve hayal gücünü üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bununla birlikte, bu inovasyonların finansal hizmetler sektörü üzerindeki etkisi ve bu etkinin nasıl olacağı konusu henüz netlik kazanmamıştır. Bu rapor, çok sayıda sektör paydaşı ile gerçekleştirilen,  inovasyonların finansal ekosistemi değiştirme potansiyeli ile finansal hizmetlerin yapısı, verilmesi ve tüketim şekillerindeki değişikliklerin doğurabileceği risk ve fırsatlara ilişkin görüşmelerin sonuçlarını incelemektedir.

Raporu indirmek için tıklayınız.

 

Faydalı buldunuz mu?