Görüşler

Küresel Ekonomi

Engelli Yolda Gaza Basmak

Üzerinden 10 yıl geçen küresel durgunluk sonrası küresel ekonomi yaralarını sarmakta. Ticari gelişmeler, esnek mali politikalar ve pozitif müşteri algısıyla ekonomik aktivitelerin görünümü güçlü. Ancak yüksek hane halkı borcu, artan jeopolitik riskler, artan korumacı söylem ve ekonomik birliklerden kaçışı sebebiyle doğan riskler bu olumlu tabloyu her an tersine çevirebilir.

Küresel Ekonomi: Engelli Yolda Gaza Basmak
Faydalı buldunuz mu?