keyhole

Görüşler

Finansal Hizmetlerde Yeni Nesil Veri Paylaşımı

Değerin Ortaya Çıkması için Gizlilik Geliştirme Tekniklerinin Kullanılması

Verinin değeri genellikle parçalarının toplamından büyüktür. Finansal hizmetler sektöründe, verilerin kullanılması, kurumların müşterilerine daha fazla değer ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalarını ve dolandırıcılık gibi tehlikeleri gidermelerini sağlar. Peki yeni ortaya çıkan gizlilik geliştirme teknikleri (Privacy enhancing techniques- PETs) gizlilik risklerini nasıl azaltabilir ve değer yaratma fırsatlarını nasıl artırabilir?

World Economic Forum (WEF) ve Deloitte’un yayınlamış olduğu son raporu kurumların, müşterilerin ve düzenleyicilerin, temel verileri dağıtmadan verilerden gelen bilgileri analiz etmelerini ve paylaşmalarını sağlayan beş PET hakkında bilgilendiriyor. Bu teknikler:

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Ayrımsal gizlilik, bir analitik sisteme engeller eklendiğinde kişisel girdilerin ters mühendisliği imkansız olur

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Birleştirilmiş analiz, tarafların verinin kendisini paylaşmadan analizlerindeki içgörülerini paylaşması

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Benzer yapılı şifreleme, veriler paylaşılmadan önce şifrelenir fakat veriler yine de analiz edilebilir ancak orijinal bilgilere çözülemez

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Sır vermeyen tanıt, kullanıcılar verinin kendini açığa çıkarmadan verinin değeri hakkındaki bilgilerini kanıtlayabilir

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Güvenli çok taraflı hesaplama, veri analizi birden fazla tarafa dağılır ve hiçbir taraf girdilerin tamamını göremez

 

Faydalı buldunuz mu?