Görüşler

2016’nın İlk 10’u

Finansal piyasalarda yasal düzenlemelere ilişkin öngörüler

Deloitte EMEA Yasal Düzenlemeler Strateji Merkezi tarafından hazırlanan 2016’nın İlk 10’u raporu, finansal hizmetler endüstrisinin 2016 yılında karşılaşacağı önemli stratejik yasal düzenlemelere ilişkin tahminleri ortaya koyuyor. Her bir başlığa perakende bankacılığı, sigortacılık ve yatırım yönetimi alanlarındaki sektörel etkilere ilişkin görüşler de eşlik ediyor.

Geçen yıl, finansal hizmetler şirketlerinin 2015’te, otoritelerin büyümeyi desteklemeye ve yeni kurallar önermekten kaçınıp hali hazırda üzerinde anlaşılmış kuralları uygulamaya doğru yönelip yönelmeyeceklerine ilişkin görüşlerini sorduk. Özellikle Avrupa Birliği’nin içerisinde bu değişimin gerçekleştiğine ilişkin kanıtlar var. Fakat daha genel anlamda kriz sonrası işler her zamanki gibi devam ediyor: Finansal hizmetler kuruluşlarının (özellikle bankaların) iş modellerini ve stratejilerini etkileyecek çeşitli düzenlemelerle ilgili göz korkutucu uygulama zorlukları, özellikle banka sermayesiyle ilişkili önemli miktarda tamamlanmamış işler ve yoğun gözetim ve yürürlüğe alma gündemi.

Bu temalar 2016’da devam edecek ve tahminlerimiz için bir zemin hazırlayacak.

2016’da Birleşik Krallık’ta ve Avrupa Birliği’nin başka kısımlarında az sayıda yeni düzenleyici girişimleri görülmesi bekleniyor. AB’deki “tamamlanmamış işler”i tamamlanma konusundaki gelişim etkileyici bir şekilde politika yapıcıları ertelenmiş ya da hızlandırılmış uygulama arasında seçim yapmak durumunda bırakacak.

 

2016 için öngörülen ilk on düzenleyici konu, bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık ve yatırım yönetimi sektörlerinin her birini nasıl etkileyeceği üzerine görüşlerimizle birlikte raporda sunuluyor:

1.         Kültür

2.       Ahlaki risk

3.       Rekabet

4.       Bankacılık sektöründe yapısal reform ve çözüm

5.       Riske açıklık ölçümü

6.       Sermaye düzenlemesi

7.       Veri ve düzenleyici raporlamaları

8.       Teknoloji ve inovasyon

9.       Operasyonel esneklik

10.   Piyasa katılımcılarının yeni dünya düzenine uyum sağlaması

 

2016’nın İlk 10’u
Faydalı buldunuz mu?