Görüşler

Finansal kurumlarda risk dönüşümünün uygulanması

Yönetişim ve kültür

Risk dönüşümü, finansal kurumların risk yönetimini fonksiyonel bir yetkinlik olmaktan çıkarıp tüm şirkete nüfuz eden kurumsal bir gereksinim haline getirmelerini sağlayabilir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde, bütün iş birimleri ve çalışanlar kendi alanlarında risk içeren durumlardan sorumlu, mesul ve bu durumları tanımlamak konusunda gerekli yetkinliğe sahip hale gelebilir.

Risk dönüşümü finansal kurumların risk yönetimini fonksiyonel bir yetkinlik olmaktan çıkarıp tüm şirkete nüfuz eden kurumsal bir gereksinim haline getirmelerini sağlayabilir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde, bütün iş birimleri ve çalışanlar kendi alanlarında risk içeren durumlardan sorumlu, mesul ve bu durumları tanımlamak konusunda gerekli yetkinliğe sahip hale gelebilir. Buna ek olarak risk farkındalığı ve risk ile ilgili beceriler her seviyedeki çalışanların sorumluluklarının önemli bir parçası haline gelebilir. Bu şekilde, risk dönüşümü, kurumların iş stratejilerini uygulama yetkinliklerini geliştirir; riskleri yönetirken ve değişen mevzuata uyum sağlarken aynı zamanda hedeflerine ulaşmalarını sağlar.  

Rapor risk dönüşümü rapor serisinden biridir:

·         Strateji

·         Yönetişim ve kültür

·         İş ve faaliyet modelleri

·         Veri, analitik ve teknoloji

Bu önemli sistemler ve yetkinlikler mevcutsa, risk yönetimi, risk yönetişimi ve mevzuata uyum daha düzgün ve entegre bir şekilde uygulamaya konulabilir.

Finansal kurumlarda risk dönüşümünün uygulanması
Faydalı buldunuz mu?