Transformation of the Financial Services CIO

Görüşler

Dönüşüm çağında geleceği yaratmak

Finansal hizmetler CIO’sunun dönüşümü

CIO’lar ve YK üyeleri için hazırlanan bu rapor, teknolojinin finansal hizmetler sektörünü nasıl dönüştürdüğünü, CIO’lar için ne gibi fırsatlar yarattığını inceliyor. Geleceğin CIO’larının üstlenmesi gereken 4 yeni rol ele alınarak finansal hizmetler CIO’larının hazırlık seviyeleri değerlendiriliyor.

Bugünün teknolojinin şekillendirdiği dünyasında, strateji ve BT birbirinden ayırılamaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda ve bu durum yeni tür bir CIO ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Bilgi teknolojileri finansal hizmetler sektöründe geleneksel olarak iş stratejisinin arka koltuğunda yer alan operasyonel bir detay olarak görülürdü. Ancak bugünün teknolojinin şekillendirdiği dünyasında, strateji ve BT birbirinden ayırılamaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Hatta bilgi teknolojileri çoğu zaman finansal hizmetler sektöründeki rekabet avantajı ve stratejik dönüşüm için katalizör görevi görüyor. Her şirket özünde bir teknoloji şirketi. Bu durum özellikle finansal hizmetler sektöründeki şirketler için geçerli olup beraberinde yeni nesil bir CIO ihtiyacı getiriyor.

CIO’lar ve yönetim kurulu üyeleri için hazırlanan bu rapor, teknolojinin finansal hizmetler sektörünü nasıl dönüştürdüğünü ve CIO’lar için ne gibi fırsatlar yarattığını inceliyor. Geleceğin CIO’larının üstlenmesi gereken 4 yeni rolün altı çizilerek finansal hizmetler CIO’larının karşılaşacağı bu zorluklara hazır olup olmadıkları değerlendiriliyor. 

Dönüşüm çağında geleceği yaratmak
Faydalı buldunuz mu?