Görüşler

Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri

Makro ekonomik konjonktür, pazar ve müşteri dinamikleri ile mevzuattaki değişimler Türk bankalarının kârlılıklarını 2015 yılında da etkilemeye devam edecek. Bankalar kısa ve uzun vadeli risklerini yönetmeye çalışırken, bir yandan da maliyet etkinliği konusuna eğilmeyi sürdürecekler. Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerine göre, önümüzdeki yıllar için dijital bankacılık ve yeni şube modelleri ön plana çıkarken, genç jenerasyona uygun bankacılık çözümlerinin de önem kazanması bekleniyor.

Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri raporuna göre, 2014 yılında mevzuat, makroekonomik konjonktür ve diğer pazar dinamikleri ile birlikte şekillenen bankacılık sektöründe,  2015 yılında karlılık üzerindeki baskı devam ederken artan maliyetler rekabeti zorlayacak. Türk bankalarının mevcut fiyatlama stratejilerini, hedef segmentlerini, operasyon modellerini, yatırımlarını ve maliyet kalemlerini gözden geçirmeleri gereken bir dönemden geçiliyor.

Türk bankacılarının gündeminde yeni şube modelleri ve yeni jenerasyona uygun çözümler var

Türkiye bankacılık sektörü üst düzey yöneticilerinin 2015 yılı görüşlerine de yer verilen raporda, bankacılar 2015 yılında maliyet yönetiminin yanı sıra dijital bankacılığın ve yeni şube modellerinin ön plana çıkacağını belirtmekte.

Türk bankacılık sektörünün içinde bulunduğu ortamdaki zorlukların üstesinden gelebilmesi için aşağıdaki çıkarımlara da yer veriliyor. 

 

Risk Perspektifi

·         Mevzuat değişikliklerine göre yeniden strateji geliştirme: Değişen mevzuatlara ayak uydurmanın zorlaştığı günümüzde, Türk bankaları özellikle yeniden fiyatlandırma ve kredi yönetimi uygulamalarına ilişkin stratejilerini gözden geçirmeli.

·         Etkin risk yönetimi: Bankalar risk yönetimi model ve yapılarını gözden geçirmeli.

 

Operasyonel Perspektif

·         Maliyet verimliliği: Maliyetin uzun vadeli olarak kontrol altına alınabilmesi için süreçler ve organizasyonel yapının yenilenmesine, şube modellerinin gözden geçirilmesine, nakit yönetimi ve alternatif dağıtım kanallarının etkinliğine odaklanılmalı.

·         Etkin performans yönetimi modelleri: Genel müdürlük ve şubelerde bireylere indirgenmiş performans modelinin kurgulanması ve performans yönetiminin analitik modellerle ölçülmesi konuları ön planda olmalı.

 

Müşteri Perspektifi

·         Kanallar arası entegrasyon: Önümüzdeki yıllarda doğru kanal entegrasyon stratejisi, hizmet fiyatlandırması, kullanılan sistemlerin tutarlılığı, çok kanallı uygulamalar ve süreçler bankacılık sektörünün öncelikleri arasında yer alacak.

·         Gelişmiş müşteri analitiği: Müşteri deneyimini geliştirmek için müşterilere tüm ürün ve hizmetleri satmaya çalışma yaklaşımından vazgeçilerek, ihtiyaç bazlı yaklaşımlara geçilmeli.

Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri
Faydalı buldunuz mu?