Görüşler

Emeklilik ve hayat sigortası endüstrisinin karşılaştığı varoluşsal tehditler

Geleneksel sigortacıların bugünkü müşterileri yeteri kadar korunmayan ve angaje olmayan dijital teknolojilere yatkın yeni jenerasyon. İş modellerini dönüştürebilen, çevik modelleri benimseyen ve bu müşterilere katma değerli hizmetler sunabilen sigortacılar önümüzdeki dönemde kendi kaderlerini yazabilecekler.

Emeklilik ve hayat sigortası endüstrisi büyümesi yavaşlamakta. Değişen ürün evreni, geleneksel olarak yatırımların düşük olan getirileri, eski teknolojiler ve katı regülasyonlar birçok pazarda alıcıların ilgisinin azalmasına neden olmakta. Ayrıca, Insurtech (Sigorta teknolojileri) tarafından sunulan yüksek katma değere karşılık düşük sorun deneyimi dijital müşterileri cezbetmekte ve geleneksel oyuncular oyun dışında kalmamak için yeni yöntemler aramakta.

Peki sektörü eski canlılığına ne kavuşturabilir?

Deloitte Küresel çalışmaları sigortacılık endüstrisinin sorunlarını tartışırken sigorta şirketlerinin müşterilerini ellerinde tutmak ve işlerini canlandırmak için odaklarına alması gereken kritik öneme sahip 5 özelliği de ortaya koymakta.

Bunlar:

·         Gerçek anlamda müşteri odaklılık

·         Ürün çevikliği

·         Mobil cihazlar aracılığıyla gerçek zamanlı ürün teslimi

·         Değer odaklı ekosistem ortaklığı

·         Devamlı ve sürekli operasyonel etkinlik

Faydalı buldunuz mu?