Analizler

2021 Fortune/Deloitte CEO Araştırması

Fortune ve Deloitte Üst Düzey Yönetici Programı işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma 15'in üzerinde sektörü temsil eden 110 CEO'nun içgörülerini ve beklentilerini içeriyor.

Araştırmada öne çıkan bulgular;

  • CEO'ların %77'si, önümüzdeki 12 ay içerisinde şirketlerinin güçlü bir büyüme kaydedeceğini öngörüyor.
  • Dört CEO'dan yaklaşık üçü, şirketlerinin dijital dönüşüm geçirdiğini veya buna hazırlandığını belirtiyor. CEO'ların %71'i ise aynı şeyi işgücü/yetenek dönüşümü için dile getiriyor.
  • Beş CEO'dan dördü, şirketlerinin önümüzdeki 12 ay içinde teknoloji modernizasyonuna yönelik harcamalarını artıracağını öngörüyor.
  • Beş CEO'dan dördünden fazlası, siber güvenliğin gündemlerinde olduğunu ifade ediyor.
  • CEO'ların %85'i şirketlerinin stratejisi, amacı ve değerlerinin, sosyal ve toplumsal konularda tutum belirlemede etkili olan ilk üç faktör arasında yer aldığını belirtiyor. (%17'si bir tutum belirlemekten genellikle kaçındıklarını söylüyor.)
  • CEO'ların yarısından fazlası şu çalışmaların tamamlandığını söylüyor: Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık’ı stratejik öncelikleri/hedefleri haline getirmek; bunu sadece yetenek stratejilerine değil, kurumsal stratejilerine de dahil etmek; Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık yolunda ilerlerken ölçülebilir hedefler belirlemek ve bunu çalışanlarına aktarmak.
  • CEO'lar şirketlerindeki büyük zorluğun yetenek olduğunu belirtiyor.   

Faydalı buldunuz mu?