Görüşler

2023 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri

Deloitte'un "2023 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri" raporu, liderlerin küresel, ekonomik ve sosyolojik zorlukları nasıl yönettiklerini ve insan kaynağı politikalarının hangi yönde ilerlemesi gerektiğini mercek altına alıyor. Katılımcıların %87'si doğru işyeri modelini bulmanın kurumlarının başarısı için önemli olduğunu belirtiyor. Ankete katılanlar, raporda incelenen 9 trendden 7’si için liderliği önlerine çıkan en ciddi engellerden biri olarak nitelendiriyor. 2023 Global İnsan Kaynakları Trendi raporuna göre, katı iş tanımları, çalışanların ve kuruluşların çevik olma ve yenilik yapma becerilerini sınırlıyor bu yüzden çalışan bağlılığının ve mutluluğunun artması, geleceğin işyeri yaklaşımlarına sahip olmaktan geçiyor.

Önemli Bulgular:

  • Katılımcıların %93'ü işi tanımlayan sınırlarda kalmamanın firmalarının başarısı için son derece önemli olduğunu düşünüyor. Ancak, katılımcıların sadece %20'si şirketlerinin bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyor.
  • Liderlerin %42'si, teknolojinin insanları ve ekipleri daha iyi performans göstermeye teşvik ederek daha iyi kurumsal sonuçlar yaratılmasında yardımcı olacağını öngörüyor.
  • Katılımcıların %84'ü sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmenin kuruluşlarının başarısı için çok önemli olduğu konusunda hemfikir. Ancak, katılımcıların sadece %21'i şirketlerinin bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor.
  • Liderler de kuruluşlarıyla birlikte değişmeli ve kuruluşlarının geleceği için rollerini yeniden belirlemeli. 

Faydalı buldunuz mu?