Görüşler

2024 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri 

Deloitte, 2024 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması raporunu yayımladı. Pandeminin etkisiyle dijitalleşen iş dünyasında, kurumların sürdürülebilir büyüme için çalışan bağlılığına odaklanması gerektiğini vurgulayan rapor, işyerlerinin sabit mekânlardan çıkıp sınırsız bir ortama dönüştüğünü ve geleneksel çalışma modellerinin değiştiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, gelecek ve refah kaygısı artarken, kurumların bu değişime uyum sağlayabilmek için insan kaynaklarına daha fazla odaklanması gerekiyor.

Raporda öne çıkan önemli bulgular:

• Liderlerin %86’sı şirket ne kadar şeffaf olursa, çalışan güveninin o kadar fazla olduğunu söylüyor. Dolayısı ile bu noktada İnsan Kaynakları yöneticilerinin ilk yapması gereken şey kişisel veri gizliliğini şeffaf hale getirmek olmalı.
• Çalışanların sadece %43'ü çalıştıkları şirketlerin kendilerini işe başladıkları zamandan daha iyi bir noktaya getirdiğini söylüyor.
• Üst yönetimin hedefleri ile çalışanların bakış açısı paralel hale getirilmeli. Kurumun hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında uyum sağlanmalıdır.
• Araştırmaya katılan liderlerin %85’i hibrit çalışmaya geçişin çalışanların üretken olduğuna dair güvensizliği artırdığını söylüyor. Uzaktan çalışma modelinin etkinliği ve verimliliği artırmak için yeni yöntemler geliştirilmelidir.
• Yeni veri kaynakları ve yapay zekâ, geleneksel ölçütlerin yanı sıra yeni ölçütlerin takibi için gereklidir. Veri odaklı karar verme süreçleri, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olacaktır.
• Katılımcıların %73'ü insanların hayal gücünün teknolojik yeniliklere ayak uydurmasını sağlamanın önemli olduğunu, ancak yalnızca %9'unun bu dengeyi sağlama yolunda ilerleme kaydettiğini belirtiyor.
 

Faydalı buldunuz mu?