Analizler

İşin Geleceği

Uzaktan çalışma sisteminde organizasyonel dayanıklılığı korumak

COVID-19 pandemisi nedeniyle
ofislere gidemediğimiz, uzaktan (evden) çalışma düzenine geçtiğimiz şu 
günlerde akıllara en çok gelen sorulardan biri de “İşin Geleceği’ için büyük önem
taşıyan bu iş yapış şekline ne kadar hazırlıklıydık?” oldu. Kurumsal hayatın
içinde olan herkes adaptasyon süreci geçirirken kimi sektörlerde bunun daha
hızlı gerçekleşebildiğini; kimi şirketlerin bu sürece çoktan hazır olduğunu ve
hızlı aksiyon alabildiğini, ancak bazı şirketlerin ise alışık olmadığımız bu
çalışma yapısında yepyeni sorular ve sorunların yanıtlarını ve çözümlerini
aramaya başladığını gördük. Kısa vadede bu süreci her anlamda en az zararla
atlatma planları yaparken, uzun vade açısından da önemli dersler çıkardık.
Küçük veya büyük, özel veya kamu fark etmeksizin tüm şirketler bu süreçte
mevcut durumda nerede olduklarını, neyi doğru ve neyi eksik yaptıklarını
görebildiler. Bunun yanı sıra “çeviklik” belki de organizasyonlar için bu
dönemde hiç olmadığı kadar değerli oldu. Daha önce “İşin Geleceği”ni benimsemiş olan şirketler, operasyonlarını sürdürme ve bu sürece daha hızlı adapte olma noktasında daha hızlı aksiyon ve daha tatmin edici sonuçlar alabildiler.

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönem, şirketler ve çalışanlar açısından “İşin Geleceği” hakkında çok önemli ipuçları sunuyor. Birçok müşterimiz gibi bu yeni ortama uyum sağlayan öncü kurumlar arasındayız ve sektörlerin/şirketlerin salgına nasıl tepki verdiğini, farklı bakış açıları ve çözümler geliştirmek adına yeniden değerlendiriyoruz. Bu nedenle, Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Ekibi olarak COVID-19 salgınına yönelik uzaktan çalışma sistemi ile ilgili alınan/alınmayan aksiyonların Türk iş dünyası ve çalışanlar üzerindeki
etkilerini analiz etmeyi amaçladığımız bir anket hazırladık. Bu doğrultuda;
katılımcılara altı farklı soru yönelttik. Türkiye genelinde 17 farklı ilden 334
katılımcının yanıtladığı anketin sonuçlarını bu raporumuzda; uzun yıllardır
paylaştığımız vizyonumuz, yeni oluşan trendler ve ani gelişen salgının
öğrettikleri ile harmanlayıp yorumlayarak sizlerle paylaşıyoruz.

Faydalı buldunuz mu?