Görüşler

Para için hiçbir şey: 

İnovasyon ve motivasyon üzerine davranışsal bir bakış açısı

Çalışanlara inovatif aktivitelere katılmaları için ödeme yapmak ters etkilere yol açabilir. Aslında inovasyon kendi ödüllerini içinde barındıran yaratıcı bir süreç. Bu nedenle inovatif olmak doğal bir motivasyon sağlıyor.

Şirketler giderek artan bir şekilde yeni stratejiler, ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için bilgi sahibi çalışanlar arıyor ancak bunu başarmak kolay değil. Finansal ödüller ile sağlanmaya çalışılan motivasyon ters etki yaratabilir. Davranışsal araştırmalar çalışanların inovatif olma motivasyonunu uyandırmanın yollarını gösteriyor.

Bu raporda inovasyonu neyin tetiklediği tartışılmaktadır. İlk olarak, inovasyon gibi içsel motivasyon gerektiren davranışları sadece finansal teşvikler ile yönlendirmenin neden zor olduğunu açıklanmaktadır. Daha sonra bireylerin/çalışanların inovatif olmak için içsel motivasyonlarını nelerin etkili bir şekilde tetikleyeceğini cevaplayabilmek için üç alanı araştırılmaktadır: inovasyon turnuvalarında sosyal takdir ve tanınmanın gücü, inovasyonu pozitif bir şekilde etkileyecek parasal olmayan ödül sistemleri ve kurumsal vatandaşlık davranışı.

Rekabetçi ruhu uyandırmak

Her kurumun çözmesi gereken kendi spesifik problemleri var. Çözüm üretmekten sorumlu bir ekibin olmadığı kurumların üzerinde verimsiz iş süreçleri, cevaplanmayan pazar taleplerini karşılamak ve teknik çözümler üretmek gibi sorunlar dolaşır. Eğer kimse inovatif çözümler üretmek konusunda motive değilse, sorun hak ettiği ilgiyi hiçbir zaman görmeyerek arka planda kalmaya devam eder. Daha da kötüsü hiçbir çalışan veya ekip uygun bir çözüm öneresi üretmek için kendini yeterince donanımlı hissetmez.

Bu gibi durumlar için, inovasyon turnuvalarını göz önünde bulundurmakta yarar var. İnovasyon turnuvaları kitle kaynak kullanımı ile en iyi çözümü elde etmek için herhangi bir problemi iç veya dış bir kitleye yönelterek kazanan öneri/fikir karşılığında parasal veya parasal olmayan ödüller sunar. Yüzeysel olarak motive edici ödüllendirme sistemi direkt olarak nakit ödüle bağlanıyor gibi görülebilir. Bu durum, bireyleri inovatif olmaya motive eden şeylerin ne olduğu tartışmalarına aykırı olsa da, araştırmalar finansal kazanıma ek olarak katılımcılar için içsel ödüllerin de bulunduğunu ortaya koyuyor.

 

Vatandaşlık ve organizasyonunuz

İnovasyon turnuvaları ve toplum tarafından tanınmak izole problemlerin çözümü için çok iyi bir motivasyon kaynağı. Ancak kurumlar sürekli bir dizi çözülmemiş sorunla uğraşmak zorunda ve tek umutları kendi tabanlarından yetiştirdikleri inovatörler/yenilikçiler. Şirketlerin çoğu zaman, gündelik işlerini tamamlarken aynı zamanda inovatif fırsatları da kovalayan çalışanlara ihtiyacı var. Bu çalışanların inovasyon potansiyelinin nerede olduğuna dair en iyi iç görülerle donanmış olması gerekiyor. Temelde şirketler, her zaman tetikte olan yenilikçiler geliştirmeye çalışıyor. İnovasyon üretmek isteyen çalışanlar yetiştirmek için liderlerin kurumsal vatandaşlık davranışlarını geliştirmeleri gerekiyor. Kurumsal vatandaşlık davranışı, şirketin yeni inovasyon yapabilmesi ve verimliliğe ulaşabilmesi için çalışanlara normalde yapmaları gereken işlerin ötesine geçme motivasyonunu aşılar. Kurumsal vatandaşlık davranışı olan kurumlarda çalışanlar şirketlerinin başarılı olduğunu görmek ve bu başarıya katkı sağlamak ister. 

İnovatif davranışlardan yoksun olmak ve inovatif davranışları tetiklemek

İnovasyona dönüşen türdeki yaratıcı düşünceyi cesaretlendirmek kurumlar için kolay bir görev değil. Bu davranışlar içsel bir motivasyon gerektiriyor ve geleneksel ekonomik teşvikler ise her zaman işe yaramıyor. Neyse ki kişilerin ortak bir topluluk hissi geliştirmelerini sağlayan etkili alternatifler var. İnovatif düşünce gerektiren spesifik bir probleminiz olduğunda turnuvalar inovatif düşünceyi teşvik etmek için harika bir araçtır. Daha genel olmak gerekirse, eğer çalışanlarınıza 7/24 olacak şekilde inovatif düşünce aşılamayı istiyorsanız, kurumsal vatandaşlığı ön plana çıkaran bir ortam oluşturmanız oldukça önemli. Ve inovatif davranışları ödüllendirme zamanı geldiğinde, bu yaratıcı çabaların, zaman zaman başarısız olsalar bile,  geniş bir şekilde fark edildiğinden ve kutlandığından emin olun.   

İnovasyon ve motivasyon üzerine davranışsal bir bakış açısı
Faydalı buldunuz mu?