Görüşler

Değişimin insani yüzü: Daha etkili değişim yönetimi stratejileri geliştirmek

Araştırmalar birçok büyük değişim yönetimi girişinin başarısız olduğunu gösteriyor. Peki neden? Çünkü çok önemli bir faktör değişim denkleminin dışında bırakılıyor: İnsan unsuru. Şirketler değişimi güçlü bir şekilde insan davranışı ile bağlayabilmek için davranışsal ekonomiden dersler çıkarabilirler ve bu şekilde çalışanları sürecin içinde tutmayı başarabilirler.

Şirketler kurumsal değişimlerini insan odaklı bir hale getirebilmek ve değişim inisiyatiflerinin istenen sonuçları vermesi için üç stratejiyi benimseyebilir: 

  • Çalışanların düşünce yapılarını tanımlama stratejisi

Değişime kanıt bazlı yaklaşma 

 

  • Sosyal normların gücünden yararlanma startejisi

Yukarıdan aşağı tepeden inme bir değişimdense daha ziyade sosyal bir deneyim yaratma

 

  • Değişim inisiyatifinin çerçevesini belirleme stratejisi

Değişim süreci boyunca iletişim kurmak için verilerden ve insan psikolojisinden yararlanma 

 

Değişimin insani yüzü: Daha etkili değişim yönetimi stratejileri geliştirmek
Faydalı buldunuz mu?