Görüşler

Y Kuşağı İnovasyon Araştırması

Y Kuşağı Gözüyle Devlet, Toplum ve İş Dünyası

Deloitte Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’de, Deloitte tarafından 16 farklı ülkede olmak üzere, toplamda 17 ülkede gerçekleştirilen bu araştırma önemli sonuçlar ortaya koymakta.

Türkiye’de Y kuşağına göre toplumların karşılaştığı en önemli ilk beş sorun: işsizlik, ülkeler arası savaş ve çatışma, gelir dağılımında eşitsizlik, kaynakların kıtlığı ve terör.

Araştırmanın diğer bulguları şöyle:

  • Türkiye’de Y kuşağı iş hayatının varoluş sebebini önem sırasına göre istihdam, kalkınma ve kârlılık olarak sıralıyor.
  • Türkiye’deki Y kuşağına göre devletin varoluş nedeni; ekonomik refah, istihdam ve eğitim olarak sıralanıyor.
  • Türkiye’deki Y kuşağı temsilcilerinin yüzde 39’u iş dünyasının etik davrandığını düşünüyor.

Deloitte Eğitim Vakfı’nın Millward Brown ile beraber hayata geçirdiği bu araştırma, Ocak 1982 ve sonrası doğumlu, en az yüksekokul mezunu ve tam zamanlı çalışanları kapsamaktadır.  

Araştırmaya göre, Y kuşağı ailelerini ön planda tutmakta, bilgiye ve takım çalışmasına değer vermekte, teknolojiyi yakından takip etmekte, en önemlisi de işin başarısının sadece finansal başarı ile değil farklı kriterlerle de ölçülmesi gerektiğine inanmakta.

Faydalı buldunuz mu?