Open Talent Economy

Görüşler

Yüksek etkili insan kaynakları faaliyet modeli

İnsan kaynaklarının yeni bir misyonu var. İşte planı.

Yüksek ve düşük performanslı organizasyonların arasındaki ölçülebilir farkın yaklaşık yüzde 40’ının sebebi liderlik gelişimi ve insan yönetimi olarak gösterilebilir. Bu iki alanda performansın yükseltilmesi, insan kaynaklarının yeni görevinin bir parçası.

Yüksek ve düşük performanslı organizasyonların arasındaki ölçülebilir farkın yaklaşık yüzde 40’ının sebebi liderlik gelişimi ve insan yönetimi olarak gösterilebilir. Bu iki alanda performansın yükseltilmesi insan kaynaklarının yeni görevinin bir parçası. Eksik olan şey ise bu sürekli genişleyen role paralel yüksek etkili bir faaliyet modeli.

İnsan kaynakları dönüşümüne olan ihtiyaç, son yıllarda verimlilik ve etkinliğe odaklanmaktan etki yaratmaya ve stratejik iş ortaklığını vurgulamaya doğru gelişmektedir. Ancak günümüzde, her beş şirketten en az ikisi insan kaynakları operasyonlarının organizasyonel başarı üzerindeki etkisinin halen zayıf olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, şirketler artık insan kaynaklarından küresel açık yetenek ekonomisinde yetenek gündemini oluşturmak, performans ve bağlılığa destek olmak ve iş sonuçlarına etkin etmek için teknoloji ve analitiği kullanmak gibi birçok yolla daha fazla değer sunmasını bekliyor.

Bunların tümünün yapılması aşağıdaki üç prensibe odaklanmayı gerektiriyor.

Tamamen iş şartlarının belirleyici olması gerekiyor. İş zorunlulukları ve işgücü hakkındaki içgörülerin insan kaynaklarının nasıl çalışacağına rehberlik etmesi gerekiyor.

Çeviklik önem taşıyor. İnsan kaynakları çeviklik ve esneklik gösterdiğinde organizasyon boyunca yüksek iş performansını ortaya çıkarır. Diğer birimler için de performans standardına örnek teşkil eder.

Organizasyonun ötesinde. Endüstrinin, sosyal ağların, müşterilerin, dış pazarın ve diğer paydaşların öneminin insan kaynaklarının nasıl çalıştığına yansıtılması gerekir.

Yüksek etkili insan kaynakları faaliyet modeli her bir insan kaynakları organizasyonunun bugün anlaması gereken rolleri ve ilişkileri gözde canlandırmanın yeni bir yolu. Bu model insan kaynaklarının şirketlerin büyüyen beklentilerini verimli bir şekilde ve değer katarak karşılamasına yardım etmek için tasarlandı.

Sonuç olarak, bütün bunlar insan kaynaklarının neden var olduğunun nedeni, öyle değil mi?

Yüksek etkili insan kaynakları faaliyet modeli
Faydalı buldunuz mu?