Görüşler

İnsan Kaynakları Trendleri 2014

21. Yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek

Deloitte’un İnsan Kaynakları Trendleri 2014 raporuna göre liderlik, çalışanları elde tutma ve bağlılık ve İK fonksiyonu yetkinliklerinin geliştirilmesi kurumların öncelik listesinde ilk 3’de yer alıyor. Tüm trendler bazında katılımcıların ortalamada %36’sı kurumlarının hazırlık seviyesini ise yeterli görmüyor.

Küreselleşme, dijitalleşme ve ekonomik çalkantılar iş dünyasını kökten değiştirmekte, sürdürülebilirlik için organizasyonların yeni iş yapış şekillerini benimsemelerini ve yeni yetkinliklerle donatılmalarını gerektirmektedir. Organizasyonların bu değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri için insan kaynağı (İK) ve yetenek olgusu da büyük önem kazanmış ve iş süreçlerinin merkezinde yer almaya başlamıştır.

Deloitte, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “İnsan Kaynakları Trendleri” araştırmasını bu yıl da toplam 94 ülkede, 2532 iş birimi ve İK liderinin katılımı ile gerçekleştirmiş ve 2014 yılı için İK alanında gündemde yer alması gereken kritik konuları ve aksiyon alanlarını belirlemiştir.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan 12 İK trendi üç ana başlık altında toplanıyor

İnsan Kaynakları Trendleri 2014

Liderlik

 • Her Seviyede Lider Yetiştirme: Lider yetiştirme hedefleri ile mevcut durum arasındaki fark kapatılmalı
 • Kurumsal Gelişim: Köklü bir değişime hazır olunmalı
 • Performans Yönetimi Değişiyor: “Geleneksel performans değerlendirmesi” yaklaşımı bırakılmalı, koçluk ve mentorluk esas olmalı
 • İşgücü Kapasitesi: Her alanda ve küresel çapta yetenek tedariği sağlanmalı
Yönet ve Geliştir

Yetenekleri çekme ve bağlılık

 • Yeteneği Çekme: Rekabetin giderek arttığı pazarlarda yeteneği çekme stratejileri  çeşitlendirilmeli
 • Bağlılık ve Ötesi: Bağlılığın da ötesinde yapılan işe tutku yaratılmalı ve yapılan işin amacı açık olmalı
 • Farklılık ve Entegrasyon: Mevzuata uyum sağlamanın ötesinde farklılıkları kucaklamak iş stratejisi haline getirilmeli
 • Aşırı bilgi ve teknoloji yükü altındaki çalışanlar: Çalışma ortamı sadeleştirilmeli
İlgi çek ve sürece dâhil et

İK Dönüşümü

 • İK Ekibinin Gelişimi: İK profesyonelleri kurum içi iş ortaklarına/danışmanlara dönüştürülmeli
 • Yetenek Analitiği Uygulamaları: İK’nın veri bazlı ve stratejiye etki edecek çalışmalar gerçekleştirmesi sağlanmalı
 • Bulut Teknoloji: Yetenek, İK ve iş teknolojileri bulut teknoloji çatısı altında entegre edilmeli
 • Küresel ve Yerel İK fonksiyonları: Global İK organizasyonları ve lokal İK uygulamaları arasında denge sağlanmalı
Transform and reinvent
Araştırmadan elde edilen 10 kritik sonuç ise şöyle:
 • Liderlik, yeteneklerin elde tutulması, İK yetkinlikleri ve yeteneklerin işe alımı en önemli trendler arasında yer alıyor.
 • Kurumlar kendilerini trendlere hazır görmüyor.
 • Liderlik, analitik, İK fonksiyonu yetkinliklerinin gözden geçirilmesi, yeteneklerin işe alımı, yeteneğe erişim ile aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında bunalan çalışanlar kurumlar için en büyük yetkinlik eksikliği hissedilen alanlar olarak karşımıza çıkıyor.
 • Liderlik konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için en büyük öncelik durumunda.
 • Küresel trendler tüm dünyada benzerlik gösterse de her bölgenin ihtiyacı değişkenlik gösteriyor.
 • İnsan kaynağı öncelikleri sektörlere göre farklılık gösterirken liderlik konusu tüm sektörler için öncelikli unsur olarak ortaya çıkıyor.
 • İK konusunda kendilerini mükemmel olarak sınıflayan kurumlar ve ekipler önemli olarak değerlendirilen küresel insan kaynağı trendlerine daha ağırlıklı olarak odaklanıyor.
 • İş dünyası liderleri, İK liderlerine göre kurumlarını gelecek trendlerine daha az hazır görüyor.
 • İK ve yetenek yöneticileri toplam performans açısından kendilerine ‘C-‘ not ortalamasını veriyor; bu yöneticilerin % 34’ü kendi kurumlarının İK ve yetenek programlarını kesinlikle yeterli görmüyor.
 • Tüm dünyada kurumlar yetenek ve İK için yatırımlarını artıracak olsa da küçük yatırımlar planlıyor. 
Faydalı buldunuz mu?