Görüşler

2018 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu

Sosyal Girişimin Yükselişi

Deloitte, 2018 yılına yönelik İnsan Kaynakları Trendleri raporunu yayımladı. Rapora göre; otomasyonun iş dünyasına etkileriyle ilgili endişeler, yeni yetkinliklere duyulan ihtiyaç, yaşlanmakta olan işgücü ve daralan işgücü arzı dikkate alındığında kurumlar zorlu bir sınavla karşı karşıya. Rapor, bu yıl şirketlerin öncelikli olarak, iş dünyasının toplumdaki değişen rolü doğrultusunda C-seviye yöneticilerin toplumun sorunlarını kendi kurumlarının sorunları kadar benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

İnsan Kaynakları ve iş dünyasından 11.000 yöneticinin görüşleriyle hazırlanan ve “Sosyal Girişimin Yükselişi” başlıklı 2018 İnsan Kaynakları Trendleri raporunda, Deloitte çalışanların artan beklentilerini ve teknolojinin kurumların İK önceliklerini şekillendirme hızını da mercek altına alıyor.

İK önceliklerine yön veren trendler globalde ve Türkiye’de paralel

Çalışmaya dahil olan katılımcıların görüşlerine göre, kurumların İK öncelikleri globalde ve Türkiye’de paralellik gösteriyor. Globalde ve Türkiye’de en çok önem verilen 10 konu başlığı arasında üst düzey yöneticilerin fonksiyonlar arası işbirliği yapması, veri kaynaklı fırsat ve riskler, 21. yüzyıl kariyer olanakları ve çalışan mutluluğu konuları öne çıkıyor.

Ankete yanıt verenlerin ezici çoğunluğu üst yönetim kademesinde ekibe dayalı, disiplinlerin ötesine geçen ve karmaşık sorunları çözmeye yönelik tam bir uyuma ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor. Globalde ve Türkiye’de katılımcıların %85’i bu trendi önemli ya da çok önemli olarak niteliyor. Ancak kurumun başarısı için şart olsa da, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 79’u (globalde %73’ü) üst düzey yöneticilerinin düzenli bir işbirliği içinde olmadığını ifade ediyor.

Dijital dönüşümle hayatımıza giren yapay zeka ve robotik teknolojilerin mevcut iş gücüne adaptasyonu, entegre çalışma ortamı ve yeni teknolojilerin odağında hibrid iş gücü yönetimi konuları ise, Türkiye’deki katılımcıların kurumlarını en hazırlıksız gördükleri alanların başında geliyor.

2018 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu
Faydalı buldunuz mu?